Maritiem Museum Rotterdam| Leden Raad van Toezicht

Midden in het bruisende Maritiem District van Rotterdam ligt het Maritiem Museum Rotterdam. Het Maritiem Museum Rotterdam maakt een breed publiek bewust van de invloed van de maritieme wereld in het heden, verleden én toekomst en op het leven van iedereen. Het Maritiem Museum beheert een omvangrijke, unieke collectie van internationaal topniveau en profileert zich in binnen- en buitenland, mede door een gevarieerde en afwisselende programmering van tentoonstellingen, lezingen, workshops en digitale producten, als een ontmoetingsplaats voor jong en oud. In het museum komt het verhaal van de maritieme wereld tot leven. Evenementen en activiteiten in de museumhaven maken de beleving voor de bezoekers compleet. Pre-Corona ontving het museum jaarlijks circa 200.000 bezoekers. Een team van 70 medewerkers en 170 vrijwilligers zorgt er in de eerste plaats voor dat de bezoekers een onvergetelijke dag beleven. Ook staat het team voor samenwerken en dit gebeurt in een professionele setting, met volop ruimte om jezelf te kunnen zijn.

De dagelijkse leiding van het museum is in handen van een tweekoppige directie; een Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken. Deze Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes personen en is samengesteld op basis van complementaire profielen. De leden beschikken gezamenlijk over het totaal van de benodigde toezichthoudende kennis en ervaring: cultuur en wetenschap, maritieme industrie/sector, bestuurlijk, financiën, organisatie, politiek, juridisch, marketing, diversiteit en regio Rotterdam. De Raad van Toezicht en de directie verhouden zich tot elkaar volgens het Raad-van-Toezicht-model, zoals is beschreven in de Governance Code Cultuur 2019.

De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen. Benoeming van leden vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De sfeer binnen de Raad van Toezicht is informeel en constructief met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling.

Vanwege het terugtreden van twee leden van de Raad van Toezicht is het Maritiem Museum Rotterdam per 15 juli 2022 op zoek naar een Lid Raad van Toezicht Profiel: Stadsontwikkeling, Educatie, Diversiteit & Inclusie (onbezoldigd) en een Lid Raad van Toezicht Profiel: Haven/Scheepvaart (onbezoldigd)

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Maritiem Museum Rotterdam verwelkomt graag nieuwe leden (M/V/GQ) met een open houding en nieuwsgierige blik.

Van het RvT-lid met het profiel Stadsontwikkeling, Educatie, Diversiteit & Inclusie wordt gevraagd een open blik op de dynamiek en ontwikkeling die Rotterdam doormaakt, een visie op de rol die educatie daarin speelt en affiniteit met de diversiteit die de Rotterdamse samenleving kenmerkt.

Het RvT-lid met het profiel Haven/Scheepvaart dient ook te beschikken over kennis van en affiniteit met scheepvaart en de Rotterdamse haven en dient geworteld te zijn in het maatschappelijke en het maritieme (ondernemers)veld, respectievelijk in de Rotterdamse regio.

Ook dienen zij te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan de leden van de Raad van Toezicht: affiniteit met de missie, ambitie en strategie van het Maritiem Museum Rotterdam; in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (zonder conflicterend of zakelijk belang); brede maatschappelijke belangstelling; inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen; affiniteit met de museumwereld in het algemeen; beschikken over een breed netwerk en bereidheid tot inzet daarvan; bereid en in staat tijd beschikbaar te stellen om vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.

De Raad van Toezicht van het Maritiem Museum Rotterdam hecht aan diversiteit, vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het museum ten goede komt. Van alle leden vraagt dit betrokkenheid op en respect voor verschillen tussen culturen, generaties, achtergrond, gender en sekse. Vanuit de ambitie om als Raad op het gebied van diversiteit verder te groeien, nodigt de Raad nadrukkelijk kandidaten met jong élan en een cultureel diverse achtergrond uit te solliciteren. Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in Rotterdam of de directe regio. De benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam op voordracht van de Raad van Toezicht.

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 16 februari 2022 via b.boer@maritiemmuseum.nl. Voor nadere informatie met betrekking tot de functies kan contact worden opgenomen met de heer Bert Boer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam (tel. 06 2396 0744).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2024 Website: Code Clear