Landmacht| Officier Inlichtingen en Veiligheid Human Terrain Analist (WO)

Als Officier Inlichtingen en Veiligheid – Human Terrain Analist (HTA) bij de Koninklijke Landmacht ga je werken bij het Joint ISTAR Commando (JISTARC) in ‘t Harde. ISTAR staat voor Intelligence, Surveillance, Target Acquisition en Reconnaissance, de taken van deze militaire eenheid. JISTARC verzamelt en analyseert informatie en voorziet hiermee militaire commandanten van een zo compleet en actueel mogelijk beeld van de operatieomgeving. Als HTA werk je niet alleen op een kazerne, maar neem je ook deel aan oefeningen en uitzendingen. Omdat oefeningen en uitzendingen veelal in een internationale context worden uitgevoerd (denk hierbij aan missies in Afghanistan, Somalië en Mali) werk je nauw samen met internationale partners van de Nederlandse krijgsmacht.

Wat ga je doen?

De HTA is belast met analyse van het Human Terrain. Het Human Terrain wordt beschreven als: het deel van de operatieomgeving dat gevormd wordt door interacties tussen individuele en groepen menselijke actoren, tot uiting komend in hun gedrag en organisatie,en gebaseerd op hun sociaal-culturele en politieke mentale concepten en percepties. Bij inzet, oefeningen en projecten bestaat de directe werkomgeving van de Human Terrain analist uit een multidisciplinair team van analisten en ondersteunende inlichtingenfunctionarissen. Conclusies uit analyse van het Human Terrain worden geïntegreerd met analyses van de andere disciplines, om zo als een All Source Intelligence Cell (ASIC) tot begrip van de omgeving, voorspellend vermogen, en militaire implicaties te komen. De omvang en tijdsduur van de opdrachten kunnen variëren van ad-hoc-ondersteuning gedurende enkele weken tot een uitzending van 4-6 maanden. De werkzaamheden worden – afhankelijk van de opdracht – op een kazerne of externe locatie uitgevoerd. Daarnaast word je geacht je kennisniveau op peil te houden en krijg je de ruimte om je verder te ontwikkelen. Qua persoonseigenschappen wordt er van je verwacht dat je sociaal bent,goed kunt samenwerken, creatief kunt denken, flexibel en verantwoordelijk bent en dat je zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk kunt communiceren.

Wie zoeken we?

Eisen

  • WO relevante studie: maatschappij- / gedragswetenschappen (bijv. sociologie, culturele antropologie, politicologie, psychologie, economie), geschiedenis & internationale betrekkingen, letteren, taal & cultuur (bij voorkeur niet-westers) en/of andere relevante afstudeerrichtingen binnen deze disciplines (conflict studies, genocidestudies, ontwikkelingsstudies, etc.)
  • Engels op academisch niveau. Spreken, lezen en schrijven
  • Ervaring in een internationale omgeving is gewenst
  • Ervaring met het werken in het inlichtingen en veiligheidsdomein en/of analyse is gewenst
  • Bereid om uitgezonden te worden;
  • Beschikbaar vanaf augustus 2019;
  • Net als bij andere militaire functies dien je eerst het keurings- en selectietraject te doorlopen, voordat je in dienst kunt treden. Ook wordt er een veiligheidsscreening bij je afgenomen.

Waar ga je werken?

Als Officier Inlichtingen en Veiligheid – HTA ben je niet alleen specialist op je vakgebied, maar ook militair en officier. Na een selectieprocedure en een fysieke en psychologische keuring, zal je de korte officiersopleiding van een jaar volgen aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Deze opleidiing start in augustus 2019. Gedurende deze opleiding krijg je de basis voor het werken als officier aangeleerd. Nadat je deze opleiding met goed gevolg hebt afgerond, begin je aan de vaktechnische opleiding (VTO) van circa 11 maanden. Tijdens deze opleiding word je inhoudelijk opgeleid voor de functie van HTA. Na succesvolle afronding van de VTO word je vanaf medio 2021 geplaatst bij het Joint ISTAR Commando in ’t Harde.

Ga naar de website voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure.

© KNHG 2023 Website: Code Clear