Koninklijk Fries Genootschap / Keninklik Frysk Genoatskip| Hoofdredacteur

Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer (KFG), opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen. Het KFG is de eigenaar van een grote collectie erfgoed, die beheert wordt door het Fries Museum. Het KFG geeft, in samenwerking met Van der Let & Partners BV in Heerenveen, zes afleveringen per jaar uit van het Historisch tijdschrift Fryslân (opgericht in 1995) en eenmaal per jaar (samen met de Fryske Akademy) het tijdschrift De Vrije Fries (opgericht in 1839).

Wij zoeken per 2023 een nieuwe

Hoofdredacteur Historisch Tijdschrift Fryslân

gemiddeld 12 uur per week

Vanwege de pensionering van de huidige hoofdredacteur eind 2022 zoekt het KFG een opvolger die de publicatie van zes afleveringen van elk 32 pagina’s per jaar van het Historisch tijdschrift Fryslân inhoudelijk aanstuurt. Het blad is gericht op een breed, historisch geïnteresseerd publiek en wordt gevuld met korte artikelen over historische onderwerpen die betrekking hebben op de provincie Fryslân. Zie onze website om een indruk van het blad te krijgen.

We verwachten van de nieuwe hoofdredacteur dat hij/zij accuraat, creatief en initiatiefrijk is, zowel zelfstandig als in teamverband (met de eindredacteur) kan werken, deadlines weet te halen en stressbestendig is en een uitstekend financieel inzicht heeft om alle nummers binnen het gegeven budget te kunnen realiseren. De hoofdredacteur moet beschikken over een netwerk aan relevante contacten in de historische en culturele sector, een vlotte pen en aantoonbare schrijfervaring hebben in het Nederlands en liefst ook het Fries, kunnen redigeren en corrigeren, en bovenal belangstelling hebben voor de Friese geschiedenis en cultuur.

Sollicitatiebrieven (in het Nederlands of yn it Frysk) met cv moeten per e-mail worden toegestuurd naar het secretariaat van het KFG. Na een eerste selectie zullen er in het voorjaar een of enkele sollicitatiegesprekken volgen. De benoeming vindt plaats per 2023, maar de selectie vindt al eerder plaats, zodat de nieuwe hoofdredacteur in de tweede helft van 2022 de gelegenheid krijgt zich voor te bereiden via onder andere overleg met de huidige hoofdredacteur.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2024 Website: Code Clear