Kasteel Amerongen| Directeur-bestuurder (0,8 fte)

Kasteel Amerongen is een geregistreerd museum en behoort tot de topkastelen van Nederland. Het monumentale kasteel, de tuinen en inventaris vormen een voor Nederland uniek cultureel erfgoed. Door de persoonlijke inrichting van de voormalige bewoners is de adellijke en voor Nederland zeer relevante familiegeschiedenis voelbaar. De ligging aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug bij het karakteristieke dorp Amerongen maakt het geheel af.

Stichting kasteel Amerongen zoekt een bevlogen

Directeur-bestuurder (0,8 fte)

die samen met een professioneel team (7 fte) en een grote groep vrijwilligers (250) het kasteel, de tuin en de collectie op creatieve en waardige wijze voor een breed publiek conserveert. Tevens ontwikkelt de nieuwe directeur-bestuurder, inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen, met een actuele programmering de museale waarde voor de ruim 40.000 jaarlijkse fysieke (en de 300.000 virtuele) bezoekers.

De directeur-bestuurder is statutair verantwoordelijk en heeft deze kerntaken:

• Ontwikkelen en realiseren van de visie en het beleid. Beleid dat veelzijdig is en betrekking heeft op het museum, de geschiedenis, de tuinen, de bezoekers, de bedrijfsvoering en last but not least het personeel en de vrijwilligers
• Inspirerend leidinggeven aan het ervaren team en de enthousiaste vrijwilligers
• Ondernemen, met het team, van nieuwe culturele initiatieven (bijvoorbeeld thematentoonstellingen)
• Verwerving van bijdragen van fondsen- en subsidies
• Zorgdragen voor een krachtige positionering en inbedding in het stakeholderveld (gemeente, provincie, Raad van Toezicht, familie, vrienden, publiek, relevante culturele netwerken)
• Zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte bedrijfsvoering met een gedegen financiële basis

Voor deze bijzondere functie gelden als eisen:
• Relevante leidinggevende ervaring
• Kennis en ervaring met cultureel ondernemerschap
• Goede netwerker
• Aantoonbare affiniteit met het conserveren, beheren en toegankelijk maken van museale collecties van historische betekenis
• Goede communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden
• Integer en transparant communiceren richting Raad van Toezicht en andere direct betrokkenen
• Ervaring met bedrijfsvoering en in het bezit van een gedegen financieel inzicht. Ervaring met marketing, communicatie en fondsenwerving.
• De vaardigheid om bestaande en nieuwe relaties met externe subsidiegevers, inwoners van Amerongen, vrienden, hoogwaardigheidsbekleders en de nazaten van de voormalige bewoners van het kasteel te onderhouden. De directeur-bestuurder is representatief, toegankelijk, bezit stijl en is in staat een zeker cachet toe te voegen.
• Opleiding op academisch niveau.

De nieuwe directeur-bestuurder treft een goed ingewerkte organisatie. De financiële basis van de Stichting is gezond. Honorering van de functie is conform de CAO voor musea, afhankelijk van relevante ervaring, in schaal 12 of 13.

In principe betreft het een aanstelling voor 0,8 FTE. De juiste kandidaat is, als dat noodzakelijk is voor externe of interne representatie, af en toe ook in de avonden of weekenden beschikbaar.

Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de huidige directeur-bestuurder, de heer Herman Sietsma. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken met het secretariaat (0343-563766).
Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2022 per e-mail worden gericht aan de Raad van Toezicht van de Stichting, ter attentie van de voorzitter, de heer Job Moolenburgh via kasteelamerongen@moolenburgh.com

 

© KNHG 2024 Website: Code Clear