Junior onderzoeker (pre-PhD) Journalism Studies / Digital Humanities (deadline 27 oktober 2017)

Dit onderzoek vindt plaats binnen het Centre for Media and Journalism Studies. Het centrum doet toonaangevend onderzoek op het gebied van media en journalistiek, en is in 2016 beoordeeld als een excellent onderzoekscentrum. Het biedt een stimulerende en interdisciplinaire omgeving voor onderzoekers en heeft een sterke internationale positie. Er is nauwe samenwerking met het Centre for Digital Humanities dat binnen de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek op dit terrein bundelt en faciliteert.

Functieomschrijving
Wil jij grensverleggend en interdisciplinair onderzoek doen op het snijvlak van journalism studies, mediageschiedenis en digital humanities?

Voor het onderzoeksproject NEWSGAC (https://www.esciencecenter.nl/project/newsgac) zijn wij op zoek naar een junior onderzoeker die de ontwikkeling van genreconventies in Nederlandse kranten en televisie-uitzendingen onderzoekt. Tussen 1960 en 1995 observeren mediahistorici een overgang van “verzuilde” journalistiek, gebaseerd op ideologische uitgangspunten, naar “onafhankelijke” journalistiek waarbij professionele normen richtinggevend zijn. Dit project onderzoekt of en hoe deze trend zichtbaar wordt in de inhoud van kranten en televisie en hoe deze media elkaar hebben beïnvloed. Hierbij wordt verkend in hoeverre automatische inhoudsanalyse en machine learning het mogelijk maken om gedigitaliseerde kranten- en televisiecollecties te benutten voor grootschalig onderzoek naar ontwikkelingen binnen de journalistiek.

In dit onderzoeksproject werk je daarom samen met mediahistorici, computerwetenschappers, data scientists, en collectiespecialisten bij de Koninklijke Bibliotheek en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Jouw taak bestaat uit het opzetten en vormgeven van de automatische inhoudsanalyse, en op basis van de resultaten onderzoek te doen naar genre-ontwikkelingen binnen de Nederlandse journalistiek en de onderliggende verschuiving van verzuilde naar onafhankelijke verslaggeving. De bedoeling is dat dit onderzoek dient als voorwerk voor een promotieproject.

Lees hier de volledige vacature.

© KNHG 2023 Website: Code Clear