Conservator Stadsgeschiedenis Centraal Museum (deadline 27 september 2017)

(minimaal 24-uur en maximaal 36 uur per week)

Dit is het werk

De conservator Stadsgeschiedenis initieert en produceert tentoonstellingen op historisch gebied en ondersteunt de artistiek directeur in zijn inhoudelijke taken op het gebied van presenteren en verzamelen. Je draagt actief bij aan de presentatie van de collectie, aan tentoonstellingen, publicaties, onderzoek of op andere wijze. Een belangrijke taak is het verder verankeren van de geschiedenis in de collectie van het museum en het uitdragen van historische kennis in en buiten de stad Utrecht, in nauwe samenwerking met de andere platforms voor Utrechtse geschiedenis. Het aangaan van (inter)nationale samenwerkingsverbanden en onderhouden van een netwerk met collega-musea, onderzoekers, verzamelaars en andere stakeholders behoort tot de kerntaken. Sinds een aantal jaren wordt gewerkt met het format ‘projectmatig werken’. Als projectleider ben je in staat projecten als teamspeler samen met je collega’s te realiseren. Je levert bovendien een actieve bijdrage aan het werven van de benodigde financiering. Je doet voorstellen voor de verrijking en/of aanscherping van de deelcollectie stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum hecht grote waarde aan publieksparticipatie. Je levert dan ook een actieve bijdrage aan het museum als educatieve instelling.

Dit breng je mee

Je hebt een academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur een afgeronde studie geschiedenis), ervaring met het maken van publieksgerichte tentoonstellingen en ervaring met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit publicaties in boeken, tijdschriften en websites. Je hebt een brede kennis van de Nederlandse geschiedenis in Europees perspectief met als aantoonbaar interessegebied de geschiedenis van stad en provincie Utrecht. Je hebt aansluiting bij ontwikkelingen in het cultureel-maatschappelijke veld en je bent in staat een goed netwerk in Utrecht op te bouwen. Je bent resultaatgericht en je wilt je verdiepen in de collectie stadsgeschiedenis van het Centraal Museum. Als projectleider ben je in staat de projectteamleden op enthousiasmerende wijze aan te sturen. Je beheerst Nederlands en Engels in woord en geschrift. Je opereert proactief en levert vanuit je persoonlijkheid en deskundigheid een eigen bijdrage aan de ontwikkeling van het Centraal Museum.

Plek in de organisatie

Het Centraal Museum is sinds 1 januari 2013 een zelfstandige stichting. Als conservator maak je deel uit van de afdeling Conservatoren. Je wordt rechtstreeks aangestuurd door de Artistiek Directeur.

Onze arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden conform de Museum CAO(Verzelfstandigde Rijksmusea); salaris: schaal 11 Museum CAO (inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring: € 3.201,- tot € 4.301,- op basis van een 36-urige werkweek); pensioen is ondergebracht bij het ABP.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature en de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Bart Rutten, Artistiek Directeur. Hij is te bereiken per e-mail op brutten@centraalmuseum.nl.

Solliciteren naar deze functie?

Wij verzoeken je te solliciteren vóór 27-9-2017. De eerste gesprekken zijn gepland op 3-11-2017. Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae mailen aan conservatorsg@centraalmuseum.nl. Een screening door een particulier onderzoeksbureau kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

© KNHG 2023 Website: Code Clear