Conservator Caribisch Gebied en Koloniale Geschiedenis (deadline 12 maart 2018)

Conservator Caribisch Gebied en Koloniale Geschiedenis (deadline 12 maart 2018)

Wij willen ons team conservatoren uitbreiden. Word jij onze nieuwe collega?

Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden zijn musea over mensen. Samen met het Wereldmuseum in Rotterdam willen wij inspireren tot een open blik op de wereld. Gezamenlijk tonen wij de meest cultureel diverse collectie van Nederland en hebben wij oog voor wat ons wereldwijd als mensen verbindt. Alle medewerkers zijn werkzaam voor alle locaties. Het museum heeft een gerenommeerde collectie van meer dan 370.000 objecten en 1.000.000 historische foto’s.

Wij zoeken een

Conservator Caribisch Gebied en Koloniale Geschiedenis

28,8 uur – 0,8 fte | Locatie Leiden

Click here for the English version

Wie bent u?
De conservator Caribisch Gebied en Koloniale Geschiedenis maakt integraal deel uit van het conservatorenteam van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW), en het Wereldmuseum (Rotterdam).

In deze functie pakt u zowel theoretische als museale vraagstukken op die voortvloeien uit de koloniale geschiedenis en werkt u als eindverantwoordelijke samen met nationale collecties die zijn verbonden aan Caribisch Nederland, Suriname en de bredere ‘Black Atlantic’. De collectie omspant archeologische collecties (waarvan een deel in de jaren 80 van de vorige eeuw is teruggegeven aan de Nederlandse Antillen) en etnografische collecties. Deze collectie is daardoor verbonden met de wortels van archeologisch werk in het Caribisch Gebied, pre-koloniale culturen en etnografische werkzaamheden, zoals de collectie van de broers Penard uit de twintigste eeuw, en omvat historische fotografie en hedendaagse kunst.

De conservator Caribisch Gebied en Koloniale Geschiedenis vervult een belangrijke rol in het duiden van de waarde en relevantie van deze collecties voor het hedendaagse debat en voor hedendaagse gemeenschappen. De succesvolle kandidaat is bekend met de Nederlandse politiek-culturele debatten en de wijze waarop de koloniale geschiedenis is verweven met het publieke domein in Nederland en daarbuiten. In deze functie houdt u zich vooral bezig met de intellectuele aansturing van expositie- en onderzoeksprojecten rond vraagstukken over het kolonialisme en de tijd daarna, en levert u een bijdrage aan de permanente tentoonstelling in het Tropenmuseum en het Afrika Museum. In deze hoedanigheid werkt u bij het uitwerken en formuleren van koloniale vraagstukken samen met andere collega-conservatoren, het Hoofd Conservatoren en het hoofd van het RCMC. Op het vlak van regionale specialisatie en gemeenschappelijke belangen is met name de werkrelatie met de conservator Midden-Oosten en Zuid-Amerika van belang.

De conservator Caribisch Gebied en Koloniale Geschiedenis wordt geacht belangrijke bijdragen te leveren aan de programmering en activiteiten die door het Research Center for Material Culture (RCMC) worden ondersteund. Het RCMC is een kenniscentrum binnen het NMVW dat breed, diepgaand interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de collecties van het museum stimuleert. Het museum bevordert de verspreiding van de onderzoeksbevindingen in de breedste zin van het woord door tentoonstellingen, openbare programma’s en (inter)nationale publicaties.

Wie zoeken wij?
De succesvolle kandidaat is specialist op het gebied van Suriname en/of de Nederlandse Antillen, en heeft kennis en ervaring met vraagstukken in verband met de koloniale geschiedenis. U vervult een volledige rol als conservator op de afdeling, waarbij u rapporteert aan de hoofdconservator en nauw samenwerkt met het hoofd van het RCMC.

 • U beschikt over onderzoekservaring op MA- of doctoraal niveau of gelijkwaardige kennis of ervaring, en u hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • U bent voldoende zelfverzekerd om media en pers te woord te staan of bent bereid een training daartoe te volgen.
 • U hebt aantoonbare ervaring op het gebied van onderzoek en de ontwikkeling van wetenschappelijk werk, die tot uitdrukking komt in uw publicatieprofiel; u hebt bij voorkeur een actieve onderzoeksagenda.
 • U hebt netwerken die gekoppeld zijn aan migrantengemeenschappen in Nederland en u weet hoe u historische collecties en materiële cultuur kunt inzetten voor het onderzoeken, ontwikkelen en inzichtelijk maken van hedendaagse verhalen en vraagstukken.
 • U ontwikkelt expositieprojecten en onderzoek. U versterkt de presentatie en interpretatie van de collecties via de TMS-database en online, en door aankopen, tentoonstellingen en documentatie over de collecties.
 • Hoewel ervaring met musea niet is vereist, bent u aantoonbaar bereid en geschikt om met een materiële en visuele cultuur in een museale setting te werken.
 • U levert een bijdrage aan het verzorgen en de veiligheid van de collecties en zet u in om de collectie onder de aandacht van het publiek te brengen.
 • U spreekt vloeiend Nederlands en bent bereid Engels te leren zodat u deze taal voldoende beheerst. U beheerst het Sranantongo of Papiamento op basisniveau.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

 • Het plannen, onderzoeken en uitvoeren van tentoonstellingen in samenwerking met collega’s op de afdeling en binnen het hele museum.
 • U heeft een taak als woordvoerder voor het museum in zaken gerelateerd aan de culturen van het Caribisch gebied, en in het bijzonder de Nederlandse Antillen en Suriname, en vragen met betrekking tot het kolonialisme en de erfenis daarvan.
 • Leiding geven aan wetenschappelijk onderzoek naar en de interpretatie van objecten die onder uw verantwoordelijkheid als conservator vallen.
 • De activiteiten van het museum verbinden aan gemeenschappen en maatschappelijke organisaties in Nederland en daarbuiten.
 • Een aankoopplan ontwikkelen aan de hand van het aankoopbeleid van het museum en in relatie tot nationale en internationale verantwoordelijkheden.
 • Voorstellen doen voor publicaties en hieraan bijdragen, zoals essays en artikelen voor catalogi, evenals academische publicaties en andere gedrukte of online teksten.
 • Het beantwoorden of voeren van correspondentie in verband met het Caribisch Gebied, de Nederlandse Antillen in bijzonder, en met Suriname.
 • Algemene bezoekers en bezoekende wetenschappers begeleiden.
 • Bijdragen aan de publieke en onderwijsprogramma’s van het museum (educatie, vrijwilligers, digitale media et cetera).
 • Goede, professionele relaties onderhouden met donateurs, geldschieters, verzamelaars, handelaren, collega’s van andere internationale instellingen, vrienden van het museum en de wetenschappelijke wereld.
 • Waar nodig medewerking verlenen aan fondsenwerving voor de afdeling.
 • Overige bijbehorende taken.

Ervaring en vaardigheden

 • Minimaal drie jaar werkervaring bij een museum, academische of culturele instelling.
 • Aantoonbare ervaring met het opzetten en uitvoeren van (leen)tentoonstellingen in een culturele context gewenst.
 • Aantoonbare wetenschappelijke prestaties, met bewijs van oorspronkelijk onderzoek in verband met de Nederlandse Antillen, Suriname en/of Surinaamse gemeenschappen en/of de bredere Black Atlantic.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden met collega’s in het museum en extern met belanghebbenden, kunstenaars, academici en wetenschappers, donateurs en het algemene publiek; en in het bijzonder media en pers.
 • Nauwkeurig gegevens kunnen opstellen en bijhouden.
 • Aantoonbare betrokkenheid bij brede internationale participatie en educatie.

Kennis en opleiding

 • MA, vereist, PhD (of gelijkwaardig) gewenst maar niet vereist in de betreffende discipline.
 • Deskundigheid met betrekking tot de koloniale geschiedenis van het Caribisch Gebied, de Nederlandse Antillen, Suriname of de Black Atlantic en/of migrantengemeenschappen.
 • Relevante netwerken met internationale wetenschappers, vakcollega’s en/of musea.
 • Goede beheersing van het Nederlands en kennis van het Engels.
 • Basiskennis van of affiniteit met een relevante taal in Caribisch Nederland: Sranantongo of Papiamento.

Dit bieden wij:
Wij bieden een functie van 0,8 fte (vier dagen per week). Een salaris in overeenstemming met de ervaring conform de Museum CAO. Deze functie is schaal 11 (tussen € 3.249 en € 4.366 bruto) voor een voltijdsfunctie van 36 uur per week.

Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kunt u richten aan dr. Henrietta Lidchi, waarbij u onderstaande informatie als bijlage meestuurt naar personeelszaken@wereldculturen.nl:

 • een begeleidende brief waarin u uw belangstelling en geschiktheid voor de functie aan de hand van bovengenoemde criteria nader toelicht;
 • een schriftelijk werk;
 • een Curriculum Vitae, met daarin al uw kwalificaties en ervaring;
 • de namen, e-mailadressen, correspondentieadressen en telefoonnummers van drie referenties met wie het museum contact mag opnemen.

De ingevulde sollicitatiedocumenten kunt u per e-mail versturen tot uiterlijk middernacht 12 maart 2018.

Te laat ingediende sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

In verband met de aard en het domein van deze functie geven wij bij de werving en selectie de voorkeur aan personen met een achtergrond gelieerd aan het specifieke aandachtsgebied / domein. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een aantoonbare relatie met het domein.

www.volkenkunde.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear