Themamiddag Commissie voor Taal- en Letterkunde: Lang leve de vaderlandse taal en cultuur!?

20 vrij
Datum
20 april 2018
Vanaf
13:30
tot
17:30
Periode
18e eeuw
19e eeuw
Adres

Vossiuszaal, Universiteitsbibliotheek Universiteit Leiden, Witte Singel 27, Leiden

Op vrijdag 20 april aanstaande vindt in de Vossiuszaal van de UB Leiden een themamiddag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde plaats, met als titel: Lang leve de vaderlandse taal en cultuur!? De Commissie voor Taal- en Letterkunde nodigt iedereen van harte uit voor deze middag.

Welke rol hebben de geesteswetenschappen in de samenleving? De studie van de ‘moedertaal’, de ‘vaderlandse’ literatuur en de ‘nationale’ geschiedenis kreeg gestalte rond 1800. De neerlandistiek en de vaderlandse geschiedenis werd een prominente rol toebedacht in de natievorming. De geesteswetenschappen dienden zo eerst en vooral een groot maatschappelijk belang.

Welke belangen dienen de geesteswetenschappen vandaag de dag? Is er nog een brede maatschappelijke functie? Of is er vooral een academisch belang? Moet dat academisch belang “gevaloriseerd” worden en zo ja, hoe dan? Waartoe zijn de neerlandistiek en de vaderlandse geschiedenis (nog) op aard?

Onder leiding van dagvoorzitter Peter Altena zullen prominente geesteswetenschappers spreken en debatteren over dit thema: Gert-Jan Johannes, Odile Heynders, Roland de Bonth, Henk te Velde en Lotte Jensen. Aansluitend wordt het eerste exemplaar van de bundel Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830), die bij AUP verschijnt, aangeboden aan Joep Leerssen.

Programma
13.30u Opening
15.00u Koffie/thee
16.30u Boekpresentatie
Aansluitend borrel

Organisatie & opgeven
Deze themamiddag wordt georganiseerd door Rick Honings, Ton van Kalmthout en Gijsbert Rutten. Opgeven a.u.b. voor 10 april 2018 via g.j.rutten@hum.leidenuniv.nl

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de Maatschappij der Nederlands Letterkunde.

© KNHG 2024 Website: Code Clear