Symposium: Rampjaar 1672

1 vrij
Datum
1 november 2019
Vanaf
13:30
tot
16:30
Adres
Sint-Janskerk, Gouda

Op vrijdag 1 november organiseert de Stichting Oude Hollandse Waterlinie met medewerking van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie het symposium ‘Rampjaar 1672’. In de zestiende-eeuwse Sint-Janskerk van Gouda zal door diverse sprekers worden stilgestaan bij de relatie tussen Rampjaar 1672 en de Gouden Eeuw. Dat is zeker niet enkel een militair verhaal; het is ook een sociaal-culturele geschiedenis waarin mannen én vrouwen een rol van betekenis speelden.

Sprekers

Luc Panhuysen (historicus, auteur van Rampjaar 1672: hoe de republiek aan de ondergang ontsnapte) zal spreken over de gevolgen van de Frans/Duits/Engelse aanval op de Republiek. Kwam de Gouden Eeuw plots ten einde, of was het afdruipen van de agressors juist een hoogtepunt in deze periode? Daarnaast was het Rampjaar niet alleen een militair moment, ook de burgerbevolking kreeg te maken met de gevolgen. Brandende huizen, verwoeste kerken, mishandelde vrouwen en vermoorde jongeren speelden een hoofdrol in de anti-Franse propaganda. Tegelijk zorgde de soms lange afwezigheid van mannen voor meer ruimte voor vrouwen in de steden. Welke sporen liet dit na?

Tom Hage (voormalig voorzitter Stichting Goudse Sint-Jan) geeft inzicht in de religieuze aspecten van het Rampjaar. Niet alleen de Republiek, ook de Nederduitse Gereformeerde Kerk en haar leden werden bedreigd: in het bezette Utrecht herstelden de Fransen de rooms-katholieke eredienst in de Domkerk.

Sunny Jansen (conservator Slot Loevestein, auteur van Slot Loevestein in de Waterlinie Erfgoed reeks) laat zien hoe musea het complexe verhaal van de Hollandse Waterlinies vertellen aan een breed publiek. De kunst om in korte tijd een dergelijke boodschap over te brengen aan tieners, volwassenen, mannen, vrouwen, gezinnen en toeristen zal ook elders in het liniegebied van grote waarde zijn.

Christiaan van der Spek (senior wetenschappelijk medewerker Nederlands Instituut voor Militaire Historie, auteur van Sous les armes: het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814) zal beschrijven hoe de relatie tussen steden en garnizoenen zich niet eenvoudig laat typeren. De aanwezigheid van honderden of zelfs duidende soldaten binnen de stadsmuren veroorzaakte de nodig problemen, maar zorgde ook voor veiligheid en bood vele kansen voor handel. Hoe gingen mannen en vrouwen om met deze tijdelijke stadgenoten, en waarom waren de zoetelaarsters zo geliefd onder de soldaten? In de bezette steden was de sfeer veel grimmiger: zo werden in Woerden mannen en vrouwen van alle rangen en standen gedwongen de Fransen te voorzien van materiaal, geld of mankracht.

 

Naast deze vier lezingen presenteert de Stichting Oude Hollandse Waterlinie de winnaars van de prijzen voor een uitmuntend waterlinie initiatief en de vestingsteden-fotowedstrijd.

In de pauze en na afloop van het symposium kunt u diverse consumpties nuttigen. U kunt van de gelegenheid gebruik maken om de Goudse Glazen en rest van de Sint-Janskerk te bezichtigen. Bovendien profiteert u tijdens het symposium van aantrekkelijke korting op diverse publicaties van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

 

Praktische info

Het symposium vindt plaats op vrijdag 1 november 2019 en duurt van 13.30 tot ca. 16.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 13.00 uur.

De Sint-Janskerk in Gouda heeft een bezoekersingang onder de toren, Achter de Kerk 2. Parkeren bij de kerk is niet mogelijk, maar er zijn diverse parkeerplaatsen en garages in de binnenstad van Gouda. Vanaf NS-station Gouda is het ongeveer 15 minuten lopen.

 

Aanmelden

U kunt zich via de website van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie aanmelden.

Een ticket voor het symposium kost slechts € 15,-.

© KNHG 2024 Website: Code Clear