Symposium De Hanze: handel, communicatie en conflict ~ Koersen op rijkdom, laveren langs risico

30 vrij
Datum
30 juni 2023
Vanaf
10:30
tot
16:30
Adres
Zutphen

De Hanze spreekt blijvend tot de verbeelding door haar combinatie van internationale samenwerking en daadkracht, zeker gezien de actuele uitdagingen op het wereldtoneel. Het leven van de koopman ging echter niet altijd voor de wind en steden raakten regelmatig betrokken bij conflict. Dus hoe werkte de Hanze precies? Onder voorzitterschap van Dr. Johan Oosterman (Radboud Universiteit) biedt de zesde editie van het Middeleeuwen Symposium de nieuwste inzichten in dit netwerk van steden en kooplieden.

De Hanze ontstond uit losse gemeenschappen van kooplieden die solidariteit en slagvaardigheid toonden wanneer dat nodig was. Vanwege de nauwe economische en politieke banden tussen kooplieden en hun steden ontwikkelde de Hanze zich langzaam tot een stedelijk verbond.Hanzejaar Zutphen

Het programma verkent hoe kooplieden en steden zich wapenden tegen risico’s als verlies, conflict en epidemieën. Hun correspondentie biedt verrassende inzichten in persoonlijke en zakelijke strategieën. Ondanks wereldse belangen, bleef religie mede hun denkkader bepalen. Conflictmanagement is een moderne term, maar ook binnen de Hanze was het al een vak apart. De Deense koning garandeerde Nederlandse Hanzesteden een veilige marktplaats aan de Øresund, maar inde in ruil natuurlijk wel belasting. Een schijnbaar logische oplossing als standaardmaten bleek niet zo eenvoudig uitvoerbaar. Ondanks het klassieke beeld van koggen met bolle zeilen, vond veel vervoer via de weg plaats. Het Viabundus-project brengt landroutes in kaart en combineert deze met data over handelsvolumes.

Het Middeleeuwen Symposium geeft zowel jonge onderzoekers als internationale experts het woord en richt zich op geschiedenis-liefhebbers, professionals en studenten. Er is voldoende tijd voor vragen, discussie en kennismaking. De key-note wordt verzorgd door Dr. Carsten Jahnke (Universiteit Kopenhagen). Op 29 juni biedt de collegetour naar wens extra historische inspiratie.

Programma symposium

10h30 Inloop met koffie/thee.

11h00 Welkom en korte toelichting programma door dagvoorzitter Dr. Johan Oosterman, Radboud Universiteit.

BLOK 1: SOLIDARITEIT EN DIPLOMATIE

11h15 Dr. Carsten Jahnke, Universiteit van Kopenhagen. Hanseatic League without nationalism: the beginnings of the Hanseatic League and the economic history of Europe before the 14th century. *)

12h00 Christian Manger, Universiteit van Amsterdam. Diplomatieke duizendpoten. Stedelijk conflictmanagement in de Hanze en de rol van de stadsecretaris.

12h30 Lunchpauze

BLOK 2: VOORSPELLEN EN VOORKOMEN VAN RISICO’S

13h45 Max-Quentin Bischoff, Universiteit Antwerpen. Praying and Planning for Profit. Future Orientation in the Correspondences of Linhart Tucher and Hildebrand Veckinchusen. *)

14h15 Christian Ashauer, Helmut Schmidt Universität Hamburg. De maat is vol! Standaardisatie van maten en vaten in de bierhandel als instrument van risico- en conflictmijding?

14h45 koffie/thee-break

BLOK 3: OP DE JUISTE PLAATS, OP DE JUISTE TIJD

15h10 Dr. Christian Etheridge, Nationalmuseum Stockholm. Dutch merchants along the Øresund. Zytfensgade and other curious relics of the trade between the Netherlands and Dragør. *)

15h40 Dr. Michel Groothedde, Stadsarcheoloog Zutphen. Vreemd wisselgeld. Deense penningen in Zutphen als neerslag van de Sonthandel.

16h00 Dr. Bart Holterman, Deutsches Schifffahrtsmuseum, Bremerhaven. Handelen is wandelen. De reconstructie van landtransport in de Hanzetijd met behulp van digitale methoden.

16h30 Afsluiting met hapje/drankje.

U kunt zich inschrijven via de pagina aanmelden.

*) deze presentaties zijn in het Engels.

© KNHG 2024 Website: Code Clear