Symposium | Anna van Hannover (1709-1759), een leven in brieven en muziek

29 vrij
Datum
29 september 2023
Vanaf
13:30
tot
18:00
Adres
Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten

In een samenwerking tussen de Koninklijke Verzamelingen (waar de meeste van Anna’s brieven worden bewaard) het Huygens Instituut, NL-Lab en Oxford’s Early Modern Letters Online zijn meer dan 4.000 brieven van en aan Anna van Hannover gedigitaliseerd en online raadpleegbaar gemaakt. Op 29 september zal dat feestelijk worden gevierd met een symposium op Kasteel Duivenvoorde dat geheel aan Anna, haar brieven en haar muzikaliteit zal zijn gewijd. Kasteel Duivenvoorde, dat via de familie Van Wassenaer veel banden had met de familie Van Oranje-Nassau, biedt op die dag de laatste mogelijkheid om de tentoonstelling Franje en Oranje te bezoeken.

Meer informatie en programma.

© KNHG 2024 Website: Code Clear