Publieksdag Middeleeuws Amsterdam

30 zon
Datum
30 oktober 2022
Vanaf
13:00
tot
17:00
Adres
Amsterdam

Hoe zag Amsterdam er in de middeleeuwen uit? En wat hield Amsterdammers bezig? Krijg inzicht in deze tijd tijdens de publieksdag Middeleeuws Amsterdam op 30 oktober. Ter ere van de 747ste verjaardag van Amsterdam vertellen wetenschappers over de middeleeuwse stad en de gasthuizen. Daarnaast is er een doorlopend familieprogramma vol workshops waarmee je het vroegste Amsterdam ook zelf kunt beleven.

Tijdstip: Zondag 30 oktober, 13.00-17.00.
Locatie: Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, gratis toegang.

Er wordt wel eens gezegd dat om de hedendaagse maatschappij te begrijpen je haar geschiedenis moet kennen. Maatschappelijke betrokkenheid, goed burgerschap en het optimaliseren van de zorg zijn onderwerpen die de gemoederen in alle facetten van onze samenleving flink bezighouden. In de middeleeuwen was dat niet anders. In de jonge stad Amsterdam waren de gasthuizen vanaf het midden van de veertiende eeuw het vangnet voor de zwakkeren en hulpbehoevenden, waar rijke én minder rijke bewoners van Amsterdam hun steentje aan bijdroegen. Gemeenschapszin en een sterk gevoel van verbondenheid met elkaar waren de dragers voor deze solidariteit. De zakboekjes van de gasthuismeesters bevatten informatie over de voorwaarden waaronder mensen hun oude dag in het gasthuis mochten slijten. De boekjes geven een inkijkje in de hoeveelheid geld en goederen die deze mensen bezaten, welke taken zij in het gasthuis moesten vervullen, wat zij te eten kregen en aan wat voor regels zij zich moesten houden.

Niet alleen geschreven bronnen geven ons een beeld van de zorg en het dagelijks leven in middeleeuws Amsterdam. Archeologische vondsten geven het fysieke bewijs van de ontwikkelingen en vooruitgang van de stad en de gasthuizen.

Programma publieksdag
Lezingenprogramma Bodeplein
13.00 Opening Publieksdag door de directeur van Stadsarchief Amsterdam Bert de Vries, en introductie van de lezingen door Patrick Vlegels, directeur van de Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam.
13.15 Janna Coomans, universitair docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, gaat in het kader van het thema ‘Wat een ramp’ onder andere in op pestepidemieën in de late middeleeuwen.
14.00 Mariëlle Callenbach, projectleider Middeleeuwse gasthuisarchieven, toont welke bijzondere verhalen er in de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578 verscholen liggen.
14.15-14.45 Pauze
14.45 Erik Schmitz, medewerker Stadsarchief Amsterdam, vertelt over het Tolprivilege van 27 oktober 1275, de ‘geboorteakte’ van Amsterdam, en licht de betekenis ervan toe.
15.30 Ranjith Jayasena, stadsarcheoloog bij de gemeente Amsterdam, geeft een lezing over opgravingen van kloosters en gasthuizen, en laat de ontwikkeling op het Binnengasthuisterrein zien van klooster tot gasthuis en uiteindelijk tot ziekenhuis.
16.15 Afsluiting Publieksdag
Locatie: Bodeplein (op de tweede verdieping, te bereiken via de trappen of de lift bij de ingang), toegang vrij

© KNHG 2024 Website: Code Clear