Promotie Liesbeth Rosen Jacobson – The Eurasian Question

30 woe
Datum
30 mei 2018
Vanaf
15:00
tot
15:45
Periode
20e eeuw
Adres

Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

The postcolonial dilemmas of three colonial mixed-ancestry groups compared

Waarom gingen ze, waarom bleven ze? Jacobson onderzocht van de drie koloniën Brits Indië, Nederlands-Indië en Frans-Indochina wat de motieven van Euraziaten (kinderen uit gemengd westerse/inheemse relaties) waren om in het thuisland te blijven wonen of naar het westen te vertrekken. Ze keek naar de periode 1900-1970. Jacobson vond dat sprake was van een emancipatie-paradox. Door zich te organiseren als aparte groep om sterker te staan in het opeisen van rechten, vervreemdden de Euraziaten zich van de kolonisatoren. Verder speelde de mate van gewelddadigheid van de onafhankelijkheidsstrijd een rol bij de beslissing om te blijven of te vertrekken.

Meer informatie.

© KNHG 2023 Website: Code Clear