‘Maritieme weerspiegelingen’. Achtste Symposium van het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN), vrijdag 3 april 2020

3 vrij
Datum
3 april 2020
Vanaf
12:00
tot
18:00
Adres
Vlissingen

Locatie: Zeeuws maritiem muZEEum, https://www.muzeeum.nl/het-muzeeum/adres-en-route

Programma

12.00-13.30                Gelegenheid om het museum te bezoeken

13.00-13.30                Ontvangst (koffie, thee)                              

13.30-13.35                Welkomstwoord

                                      Onno Bakker (directeur Zeeuws maritiem muZEEum)

13.35-13.45                Welkomstwoord

Jelle van Lottum (middagvoorzitter; voorzitter Stuurgroep Maritiem Portal / Huygens ING – KNAW)

13.45-14.00                Heden en verleden opnieuw bekeken, de filosofie achter de herinrichting van het MuZEEum

Pol Verbeeck (Zeeuws maritiem muZEEum)

14.00-14.20                Vlissingen, een stad waar Marine en Mariniers komen en gaan

Adri van Vliet (auteur NMGN; Nederlands Instituut voor Militaire Historie – Ministerie van Defensie)

14.20-14.45                Pauze (koffie, thee)

14.45-15.15                De blue beads van St. Eustatius: een uitgevonden traditie

Geke Burger (maritiem historicus)

15.15-15.30                Maritiem erfgoed in het Zuidwesten

Ria Geluk (Platform Maritiem Erfgoed Zeeland)

15.30-16.00              Het varend marinepersoneel in de 17e en 18e eeuw

Marc van Alphen (auteur NMGN; Nederlands Instituut voor Militaire Historie – Ministerie van Defensie)

16.00-16.20           Het standbeeld van Michiel de Ruyter

Peter Sigmond (hoofdredactie NMGN)

16.30-17.30                Borrel

Het Maritiem Portal wil als een centrale toegang zo veel mogelijk informatie aanbieden over de maritieme geschiedenis van Nederland (in een internationale context in heden, verleden en toekomst). Het portal is uitgegroeid tot het visitekaartje van de discipline, die gekenmerkt wordt door een versnipperd veld. Via één centrale website maakt het Maritiem Portal deze organisaties en hun collecties zichtbaar en vindbaar. Onze doelgroep bestaat uit onderzoekers en geïnteresseerden in maritieme geschiedenis, archeologie en erfgoed. De website is gericht op een breed publiek.

De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN). In mei 2019 is de eerste bijdrage over ‘Maritieme cultuur in de middeleeuwen’ van Remmelt Daalder online gezet. Naar verwachting zullen er in 2020 veel hoofdstukken gepubliceerd kunnen worden.

Vanaf 18 novmber 2016 is de website van het Maritiem Portal online. De projectfase (maart 2016-zomer 2019) is afgelopen en het Maritiem Portal gaat verder onder de vleugels van het  Huygens ING KNAW, dat in een Netwerk Maritieme Bronnen ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.

Graag nodigen de algemeen directeur van het Huygens ING – KNAW, de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal en de hoofdredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland u als deelnemer, auteur of belangstellende uit voor Maritieme weerspiegelingen’ op vrijdagmiddag 3 april 2020 in het Zeeuws maritiem muZEEum te Vlissingen.

Wij hopen van harte u op vrijdagmiddag 3 april te mogen begroeten. Zou u zo vriendelijk willen zijn om u vóór dinsdag 24 maart 2020 aan te melden bij Marja de Keuning? Deelname aan het middagsymposium is gratis. Wij verwachten veel animo. Het aantal plaatsen is beperkt. Zonder een vooraf ontvangen bevestiging van registratie is deelname aan het symposium helaas niet mogelijk. Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

 

© KNHG 2024 Website: Code Clear