Lezing Violet Soen | Toegepaste geschiedenis: Een nieuwe constellatie op het snijvlak tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij

17 do
Datum
17 december 2020
Vanaf
16:00
tot
17:00
Adres
Zoom

Xe bijeenkomst New Political History, mede georganiseerd door Advies & Actualiteit: http://adviesenactualiteit.ruhosting.nl/

Het engagement van Violet Soen (KU Leuven) voor „applied history” bevindt zich op de snijvlakken van wetenschapscommunicatie, Citizen Science, publieksgeschiedenis en onderwijs. Via het Retopea Horizon 2020 project, houdt ze zich ook met toegepaste geschiedenis bezig in de context van religieuze tolerantie en jongerencultuur. Deze lezing sluit aan de toegepaste geschiedenis-activiteiten van de Radboud Universiteit en is als keynote het afsluitende onderdeel van de workshop What Applied History Is (Not), waarin een aanzet wordt gegeven tot een taxonomie van te onderscheiden vormen van toegepaste geschiedenis, met hun eigen methoden, dilemma’s, doelstellingen en doelgroepen. De lezing wordt gevolgd door een gemodereerde discussie.

Het idee dat historici een relevante (debat)bijdrage aan de huidige maatschappij kunnen leveren, was rond de eeuwwisseling zo goed als verdwenen. Het maatschappelijk engagement en bijbehorend politiek activisme leek zelf van een andere tijd. Sinds enkele jaren doet plotseling uit de Angelsaksische wereld de term „applied history“ of „toegepaste geschiedenis“ opgeld, ook in Nederland.

Waarschijnlijk omdat ook de wetenschapsfinanciering steeds nadrukkelijker inzet op public-private partnerships, NWA, valorisatie en maatschappelijke impact van (historisch) onderzoek, identificeren talrijke historici zich met „toegepaste geschiedenis“. De consequentie is dat de term inflationair wordt ingezet: voor de historische analyse van maatschappelijke en demografische vraagstukken en voor de reconstructie van beleidsvormingsprocessen en -keuzes. Historisch onderzoek-in-opdracht is een andere groeiende specialisatie. Niet zelden wordt inmiddels elke vorm van publieksgeschiedenis of gezamenlijke activiteiten in de erfgoedsector van wetenschappers en musea als zodanig betiteld. Of brede historische vergelijkingen en metaforen die door ook professionele historici, maar vooral in het publieke en politieke debat ingezet worden. Pleitbezorgers van toegepaste geschiedenis en ook vakbijeenkomsten over dit thema lijken vooral in te zetten op een zo breed mogelijke definitie en een rijkgeschakeerd palet aan voorbeelden.

Waar liggen de wortels van de toegepaste geschiedenis? Hoe zijn de vormen en motieven daarachter sindsdien veranderd en waarschijnlijk ook gediversifieerd? Welke vormen passen bij de huidige maatschappij en wetenschapsopvatting? En welke methoden, vraagstellingen en doelgroepen volgen hieruit voor toegepaste geschiedenis?

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Felix Bosch: felix.bosch@let.ru.nl.

© KNHG 2024 Website: Code Clear