Lancering van het platform Geschiedenis & Actualiteit

27 woe
Datum
27 januari 2016
Vanaf
13:30
tot
17:00
Adres
Turfmarkt 147, Ministerie van BZK, 2511DP, Den Haag, NL

Het verleden steekt in het heden voortdurend de kop op: geschiedenis wordt in actuele debatten en kwesties als argument ingezet en onze instituties en acties zijn de uitkomst van historische processen of kennenop zijn minst historische parallellen. Toch wordt kennis van het verledentot nu toe niet structureel ingezet bij de discussie over en oplossing vanactuele (beleids)vraagstukken. Hoog tijd dus om geschiedenis en actualiteit met elkaar te verbinden!
 
Op het platform Geschiedenis & Actualiteit bieden historici op basis van wetenschappelijk onderzoek een kritische reflectie op actuele, maatschappelijke kwesties. Geschiedenis & Actualiteitis het initiatief van drie Nederlandse historici in samenwerking met onderzoeksinstituut Huygens ING en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, en maakt onderdeel uit van de website Historici.nl.
 
Het platform wordt op 27 januari 2016 gelanceerd tijdens een symposium dat in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt georganiseerd. Historici, sociale wetenschappers en beleidsmakers gaan met elkaar in debat over het thema Legitimiteit van toezichthoudende en uitvoerende organen. Deze instituties, die met publieke middelen opereren, hebben de afgelopenjaren veel kritiek gekregen vanwege hun vermeende gebrek aan democratischeverantwoording. Waarop berust hun legitimiteit? Wordt hier niet beleidsvorming onttrokken aan parlementaire controle? Historici, politicologen, en beleidsmakers gaan hierover met elkaar in discussie.
 
Met presentaties van onder meer Adriejan van Veen (historicus, Universiteit Leiden) en Christel Koop (politicoloog, King’s College, Londen) en een forumdebat over Geschiedenis & Actualiteit met Lex Heerma van Voss (historicus, directeur Huygens ING), Anita Boele (historicus, Universiteit Utrecht), Boudewijn Steur (strategisch adviseur, BZK) en Stefan Couperus (oprichter Geschiedenis & Actualiteit). Drs. Olav Welling, directeur Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk, verzorgt een inleiding. De gespreksleiding is in hand, stuur voor 22 januari 2016 een email naar congres@huygens.knaw.nl

27 januari 2016 – 1,30 – 17:00

Den Haag, 2511DP, Ministerie van BZK

© KNHG 2024 Website: Code Clear