Jongerentop 2022: meepraten over de toekomst

18 zat
Datum
18 juni 2022
Vanaf
11:45
tot
16:00
Adres
Dordrecht

Op zaterdag 18 juni 2022 organiseert de gemeente Dordrecht in het stadhuis de Jongerentop 2022. Tijdens deze bijeenkomst gaan jongeren van 16 tot 25 jaar met elkaar in gesprek over actuele thema’s als vrijheid, veiligheid, klimaat en wonen. Wat vinden jongeren belangrijk voor de toekomst van Nederland? Welke ideeën hebben zij? De uitkomsten worden vastgelegd in een document en gepresenteerd tijdens de Nationale Vrije Stedenvergadering op 8 juli waar burgemeesters en kinderburgmeesters zich laten inspireren en in gesprek gaan over de uitkomsten.

Het doel van de Jongerentop is om zo’n 50 jongeren uit heel Nederland te interesseren om mee te denken met burgemeesters en kinderburgemeesters over thema’s die iedereen raken: vrijheid, veiligheid, klimaat en wonen. Burgemeester Wouter Kolff over de Jongerentop: “De Jongerentop is onderdeel van het landelijke programma Geboorte van Nederland én van de viering van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht in 1572. Tijdens deze vergadering, in opdracht van prins Willem van Oranje, namen de aanwezigen belangrijke besluiten over geld, leiderschap en vrijheid. Nu, 450 jaar later, voeren we in Dordrecht opnieuw een gesprek over de toekomst van ons land.

Alle ideeën van jongeren die tijdens de Jongerentop worden verzameld, worden in een manifest gepresenteerd aan Gerdi Verbeet, oud voorzitter van de Tweede Kamer en oud-voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, tijdens de Nationale Vrije Stedenvergadering in Dordrecht op 8 juli. Daar komen de burgemeesters en kinderburgemeesters bijeen van de 42 gemeenten van het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten die meedoen aan Geboorte van Nederland. De deelnemende jongeren aan de Jongerentop worden daar ook voor uitgenodigd. Met interessante sprekers wordt deze dag vormgegeven.

Voor de Jongerentop op 18 juni is het programma als volgt:

Programma

11.45 ontvangst met koffie en thee

12.15 opening gevolgd door een interview met de burgemeesters Wouter Kolff (Dordrecht), Pieter Verhoeve (Gouda) en Marja van Bijsterveldt (Delft) door de dagvoorzitter

13.00 korte lunch

Ronde 1 themagesprekken over vrijheid, veiligheid, klimaat en wonen

Ronde 2 themagesprekken over vrijheid, veiligheid, klimaat en wonen

15.00 afstemming conclusies onder begeleiding van de dagvoorzitter

16.00 einde

 

Kom jij ook en praat je mee? Meld je aan op: Aanmelden Jongerentop 2022

 

Achtergrondinformatie

In de week van 24 maart tot 1 april 2022 was de landelijke aftrap van de Geboorte van Nederland in Brielle door Zijne Majesteit de Koning. De inname van Den Briel door de Watergeuzen in 1572 was het startsein voor verschillende andere steden in Nederland om onder leiding van Willem van Oranje in opstand te komen tegen de Spaanse landsheer, koning Filips II. Op verzoek van Willem van Oranje werden steden uitgenodigd om deel te nemen aan een geheime bijeenkomst. Tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering (EVS) in Dordrecht werd een belangrijke stap gezet in de strijd om vrijheid en verdraagzaamheid, die nu zijn vastgelegd in onze grondwet.

Ook president Zelensky van Oekraïne heeft de 450 jaar Geboorte van Nederland benoemd in zijn toespraak aan de Tweede Kamer op 31 maart jl. (zie Speech president Zelensky in .pdf)

Samen met 41 andere gemeenten uit heel Nederland geven wij met allerlei activiteiten uiting aan de herdenking en viering van de Geboorte van Nederland. Zie voor meer informatie: Website Geboorte van Nederland

Kernboodschap

Aan de hand van het verleden (1572-1574) focussen we ons op de gezamenlijke geschiedenis die verschillende kanten heeft, maar ons toch verbindt. Het leven in Nederland was en is een avontuur dat uiteindelijk alleen door samenwerking, verbinding en de acceptatie van verschillen toekomstbestendig is.  We benadrukken dat de toekomst open ligt voor de vorming van een nóg gelukkiger Nederland waarin iedereen (jong en oud) een bijdrage kan leveren. Hierbij zijn de fundamentele waarden, namelijk vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid, de verbindende factoren. Om te vertellen wat de Geboorte van Nederland inhoudt, haakt Dordrecht hier op in om aan de hand van de vier thema’s de maatschappelijke discussie in te leiden, waarmee we de activiteiten vormgeven voor en mét verschillende doelgroepen.

© KNHG 2024 Website: Code Clear