Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw: The cultural dimension of Dutch overseas expansion

27 vrij
Datum
27 augustus 2021
Vanaf
15:00
tot
18:30
Adres
Online

Op 27 augustus vindt het jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats. Dit jaar is het thema ‘The cultural dimension of Dutch overseas expansion’.

De conferentie

“Het is alleen gelt en geen wetenschap die onse luyden soeken aldaer [in Indië], ’t gunt is te beklagen”, treurde de Amsterdamse burgemeester en VOC-bestuurder Nicolaes Witsen in 1712. De Nederlandse handelscompagnieën staan om veel bekend, maar niet om hun interesse in cultuur. Zo merkte niet een van de VOC-dienaren op dat zich op Java de grootste Boeddhistische tempel ter wereld bevindt (de Borobudur), en duurde het tot 1814 voordat deze werd herontdekt (door de Engelsen). Evenmin ambieerden Nederlandse dichters een navolging van de epische lofzang door Luís de Camões op de Portugese wereldwijde zeevaart. De Nederlandse expansie had een aantoonbare invloed op natuurwetenschap en geneeskunde, zoals Harold Cook aantoonde in ‘Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age’ (2007). Maar wat waren de gevolgen – als die er al waren – voor cultuur en geesteswetenschappen? Dit congres brengt wetenschappers uit verschillende disciplines samen – cultuur- en kunsthistorici, boekwetenschappers en letterkundigen – om de culturele dimensie van de Nederlandse overzeese expansie in kaart te brengen.

 

Locatie: Online
Aanmelden: Het congres is gratis, maar aanmelden is verplicht.
Meer informatie: Lees hier het volledige programma 
© KNHG 2024 Website: Code Clear