Het spel & de macht: online paneldiscussie na de verkiezingen

18 do
Datum
18 maart 2021
Vanaf
12:00
tot
13:30
Adres
Online

Rondom de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart organiseert het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur (CNPB) van de Universiteit Leiden twee live webinars. Voorafgaand aan de verkiezingen gaan experts op dinsdag 9 maart in gesprek met elkaar en de deelnemers over de partijen, verkiezingsprogramma’s, protest & politiek, voorkeursstemmen en de campagne. De dag na de verkiezingen (donderdag 18 maart) maken we de voorlopige balans op: wie zijn de winnaars en verliezers, en welke gevolgen heeft dit voor de formatie? Of valt de impact van de verkiezingen überhaupt mee en zal de echte besluitvorming plaatsvinden onder invloed van belangengroepen? En hoe kunnen we deze verkiezingen duiden in vergelijking met eerdere verkiezingen?

Studenten, universitaire medewerkers en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze twee webinars. U kunt zich voor elk van de bijeenkomsten aanmelden via de website.

© KNHG 2024 Website: Code Clear