Event Verhalen Verbinden: Podiumkunst.net 2 jaar

21 ma
Datum
21 november 2022
Vanaf
12:00
tot
18:30
Adres
Den Haag
Op maandag 21 november viert Podiumkunst.net haar tweejarig bestaan met het event Verhalen Verbinden tijdens de Maand van het Digitaal Erfgoed. Hoe hebben we de afgelopen twee jaar gewerkt aan het verbinden van de verhalen uit de podiumkunsten-sector? En hoe gaan we die verbindingen in de toekomst nog verder versterken?

Programma

→ Inloop met lunch: 12:00 – 13:00

→ Introductie door Johan Oomen

→ Keynote De Polifonia Knowledge Graph met Valentina Presutti

→ Verzamel de verzamelaars! met Vic van de Reijt

Door de opkomst van de streamingdiensten lijkt de toegang tot de muziek gemakkelijker dan ooit. Maar ondertussen vindt er achter de schermen een kaalslag plaats: zo verdwenen onder meer archiefinstellingen als het TheaterInstituut, Fonos, het Jazzarchief en het Nederlands Popinstituut. Voor een belangrijk deel hebben verzamelaars hun taak overgenomen, maar wat gebeurt er als zij komen te overlijden? Waar kunnen ze hun vaak unieke collecties nog onderbrengen?

→ Archiveren in de podiumkunsten met Mariet Calsius en Guido Jansen

Hoe krijg je kennis over archiveren bij de podiumkunstinstellingen? Er is al veel kennis beschikbaar over archiveren, maar vaak niet toegespitst op de werkpraktijk van de podiumkunsten. Hoe maak je die vertaalslag? Welke specifieke vragen lopen gezelschappen, orkesten en theatermakers tegenaan? En hoe help je hen op weg? Mariet Calsius (CEMPER) en Guido Jansen (Podiumkunst.net) gaan in gesprek over hun ervaringen en vergelijken de Nederlandse en Vlaamse situatie.

→ Muzikaal verbonden: Musidesk Ouverture met Annemarie Roetgerink

De Koninklijke Bibliotheek (KB) en Musidesk/Rijnbrink (MR) hebben gezamenlijk gewerkt aan het maken van metadata mappings voor de Musidesk collectie in Linked Open Data en meer specifiek RDA. De ervaringen binnen dit – zeer geslaagde – project resulteerden in richtlijnen aan andere collecties om hier ook mee aan de slag te gaan. En vervolgen de KB en deelnemers aan het Musidesk Ouverture project hun weg op het RDA-pad in een nieuw project, waarbij data van de Muziekcentrum van de omroep (MCO) centraal staat. Annemarie Roetgerink vertelt over de bevindingen, de resultaten en de aanbevelingen van Musidesk Ouverture.

→ Koffie en thee pauze: 15:05 – 15:35

→ Breakout sessie #1 Gezamenlijke duurzame platforms, hoe doe je dat? met Paulien Dresscher en Monique in het Veld

Tijdens de corona pandemie hebben podiumkunst-instellingen nieuwe vormen van interactiviteit ontwikkeld (streamingdiensten, registraties). De streams en registraties kunnen daarna worden vertoond en gearchiveerd. Dit is een bron voor nieuwe publieksgroepen. Samenwerking binnen de culturele sector is daarbij cruciaal vanwege de benodigde schaalgrootte.

Living Lab Open Cultuurdata (LLOC) onderzoekt dit: Hoe kan het aanbod van culturele instellingen bijeen worden gebracht zodanig dat (i) dit beschikbaar gesteld wordt volgens  open standaarden op platforms ingericht volgens publieke waarden, (ii) dit optimaal wordt ontsloten voor exploratie door het publiek (iii) en duurzaam wordt opgeslagen en toegankelijk gemaakt?

→ Breakout sessie #2 De toekomst en positie van Podiumkunst.net met Johan Oomen

→ Breakout sessie #3 Het digitale platform van Podiumkunst.net met Mirjam Verloop

Podiumkunst.net werkt toe naar een digitaal platform waarin het Nederlandse podiumkunst-erfgoed samenkomt. De infrastructuur achter het platform omvat afspraken en technische voorzieningen die het voor elke podiumkunsten-instelling met een archief of collectie mogelijk maakt om aan te sluiten bij het digitale netwerk. Maar hoe moet zo een digitaal platform er uit komen te zien? Hoe stellen we de informatie beschikbaar voor de verschillende publieken met een zoekfunctie? Welke bron(nen) moeten worden aangewezen om de eenduidigheid in definities te waarborgen? En bij welke bestaande ontwikkelingen moet het platform aansluiten?

→ Afsluitend optreden van Ringo Maurer

→ Borrel: 17:00 – 18:30

Inschrijven

Deelname aan het event is gratis. Voor vragen kun je terecht bij communicatie@podiumkunst.net.

© KNHG 2024 Website: Code Clear