Digitale boekpresentatie -| Radicale verlossing van Beatrice de Graaf

28 woe
Datum
28 april 2021
Vanaf
18:30
tot
20:00
Adres
Online

Op 28 april 2021 presenteert Prof. Dr. Beatrice de Graaf (Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht) haar nieuwe boek Radicale verlossing: Wat terroristen geloven. Het boek vertelt de geschiedenis van terrorisme aan de hand van het motief van radicale verlossing. Na een historisch overzicht gaat ze in op de meest recente periode van terroristisch geweld. Op basis van interviews met terrorismegedetineerden uit Nederland, Syrië, Pakistan en Indonesië – jihadisten, alsmede enkele rechts-extremisten, reconstrueert zij hun verhalen van overgave, strijd, opoffering en gehoopte beloningen. Zo ontwerpt zij een manier om de samenhang van geloofsbeleving en terroristische activiteiten beter te begrijpen. Het boek geeft een nieuw en verassend inzicht in de even bijzondere als schokkende levensverhalen van terrorismeveroordeelden.

Samen met Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, en Yolanda Wanders, voormalig directeur PI Vught, zal Prof. Dr. Beatrice de Graaf haar boek presenteren en in gesprek gaan over radicalisering, terrorisme en de aanpak ervan. Deze discussie wordt gevolg door een studentenpanel en er is nog de mogelijkheid om vragen te stellen. Uitgever Mai Spijkers van Prometheus zal de avond inleiden en voorzitten.

De boeklancering zal op 28 april via een livestream beschikbaar zijn.

Meer informatie en livestream

© KNHG 2024 Website: Code Clear