Dekolonisatie of rekolonisatie?

13 do
Datum
13 september 2018
Vanaf
19:30
tot
22:00
Adres
Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 Amsterdam

Over het belang van persoonlijke verhalen, de noodzaak van meerstemmigheid en de onvermijdelijkheid van begripsverwarring.

Precies een jaar geleden ging het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 van start. Wat is de stand van het onderzoek? Met welke vraagstukken en prangende thema’s hebben de onderzoekers te maken? Welke impact heeft de oorlog tot op de dag van vandaag in Indonesië en Nederland?

U bent van harte welkom bij de tweede publieksbijeenkomst rond het vierjarige onderzoeksprogramma.

In het eerste deel van de avond staat de impact van de koloniale oorlog centraal, in het tweede deel de terminologie. Want het begrip politionele actie mag inmiddels achterhaald zijn, maar hoe zit het eigenlijk met de term dekolonisatie? Omdat Indonesië al op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uitriep, kan de daaropvolgende oorlog ook worden gezien als een poging het land te rekoloniseren. Op 13 september gaan we hierover in gesprek met enkele deskundigen. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Als u aanwezig wilt zijn tijdens deze avond, meld u dan aan via Marjon van der Veen via communicatie@niod.knaw.nl of 020-5233800

© KNHG 2023 Website: Code Clear