Bijeenkomst Interessegroep stamboomonderzoek van HCC!genealogie

26 zat
Datum
26 mei 2018
Vanaf
11:00
tot
15:00
Adres

Zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn

‘Op zoek naar militaire voorouders’ en ‘Ziekten, zorg en zoektochten’ zijn de onderwerpen die op zaterdag 26 mei a.s. bij de interessegroep stamboomonderzoek van de HCC, de grootste computerclub in de Benelux aan de orde komen. De -gratis toegankelijke- bijeenkomst wordt gehouden in Zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn.

’s-Morgens vanaf 11 uur zal dr. A.P. van Vliet, plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie een presentatie geven over de zoektocht naar militaire voorouders en daarbij handvatten aanreiken om vragen te beantwoorden zoals bij welke onderdelen dienden zij, wat was hun rang, waar waren zij gelegerd e.d.

In de middag is het woord aan mevrouw dr. Mieneke te Hennepe, conservator van het rijksmuseum Boerhaave te Leiden. Haar lezing zal gaan over ‘Ziekten, zorg en zoektochten’. Zij gaat daarbij in op de invloed van ziekten op de stamboom. Wat betekende het om twee eeuwen geleden ziek te zijn? Wat is de invloed van de medische geschiedenis op zoektochten in de archieven uit de periode 1700 – 1900. Ook de ontwikkelingen van epidemieën in deze periode en de definities en veranderende betekenissen van deze en andere veel voorkomende ziekten komen aan bod.
Meer informatie.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC -de grootste computerclub in de Benelux- is sinds 1986 een levendige groep die geïnteresseerden adviseert over methoden en mogelijkheden van onderzoek, van genealogische computerprogramma’s en de mogelijkheden die internet op dit gebied te bieden heeft. Daarnaast voorziet zij de archiefwereld van adviezen op basis van wat haar leden ervaren bij het zoeken naar voorouders via digitaal beschikbare bestanden inclusief de websites van de archieven. Ook met historische-, geschiedkundige verenigingen en erfgoedgroepen wordt contact onderhouden. HCC!genealogie biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. De leden steunen en stimuleren elkaar in hun onderzoek.
Daarnaast exploiteert zij de website genealogie.hcc.nl/

© KNHG 2024 Website: Code Clear