Afscheidssymposium en -rede Prof. Ernst Homburg

26 vrij
Datum
26 april 2019
Vanaf
13:00
tot
17:00
Adres
Maastricht

Op 26 april a.s. neemt Ernst Homburg afscheid als hoogleraar ‘Geschiedenis van Wetenschap en Techniek’. Deze leerstoel in de faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Maastricht is in 2002 ingesteld door de Stichting Historie der Techniek.

De afscheidsrede van de afscheidsrede, die wordt uitgesproken in de Aula van de Universiteit Maastricht, heeft de titel

  •  “Verhalen van de Oude Berg: wetenschap, techniek, industrie en politiek in de Euregio”

Voorafgaand aan de afscheidsrede is er vanaf 13:00 uur een afscheidssymposium, getiteld:

  • “Historisch ambacht en moderne chemie. Een symposium bij het afscheid van Ernst Homburg”

Programma

13.00 – 15.15 Afscheidssymposium (Locatie: Turnzaal, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Grote Gracht 90-92, Maastricht.)

  • Harry Lintsen, Welkom bij het afscheid van Ernst Homburg
  • Geert Verbong, Van beroep “Chemiker”. De professionalisering van de chemicus
  • Johan Schot, De casus meekrap: van industrialisatie naar diepgaande transities
  • Dick van Lente, Ernst Homburg en de techniekgeschiedenis

15.15 – Pauze en vertrek naar de aula van de universiteit

16.00 – Afscheidsrede, “Verhalen van de Oude Berg: wetenschap, techniek, industrie en politiek in de Euregio” (Locatie: Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.)

Aanmelding

U bent van harte welkom bij beide activiteiten! Vooraanmelding voor het symposium in de Turnzaal is nodig in verband met de zaalcapaciteit en de catering. Wilt u deelnemen aan het symposium stuur dan vóór donderdag 18 april a.s. een e-mail aan het secretariaat van de capaciteitsgroep Geschiedenis: secr.hislk@maastrichtuniversity.nl, onder vermelding van ‘afscheid Ernst Homburg – Turnzaal’.

© KNHG 2024 Website: Code Clear