Afscheidscollege prof. dr. Remieg Aerts: Lalla Rookh, of de waan van de wetenschap

28 woe
Datum
28 juni 2023
Vanaf
16:30
tot
18:00
Adres
Amsterdam of online

Ter gelegenheid van zijn emeritaat zal prof. dr. Remieg Aerts, hoogleraar Nederlandse geschiedenis, op woensdag 28 juni 2023 om 16.30 uur zijn afscheidscollege geven, getiteld Lalla Rookh, of de waan van de wetenschap. Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek. Het afscheidscollege vindt plaats in de Aula der Universiteit, Singel 411 (hoek Spui). Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de livestream volgen; de link vindt u in de agenda op de website van de UvA.

In 1876 overleed Lalla Rookh, in de Tasmaanse hoofdstad Hobart. Dat lijkt geen bijzondere mededeling, maar bij nader inzien ontvouwt zich vanuit dit eenvoudige feit een navrante geschiedenis van onteigening, toe-eigening en de macht van systematisering. De dood van de vrouw die onder deze naam bekend stond, werd een argument in een wereldwijd wetenschappelijke debat over de evolutie en het recht van westerse culturen om aan de hele wereld een nieuwe orde op te leggen. De frenologie en de geschiedenis vormden sleutelwetenschappen in deze discussie. De wetenschap bouwde de nieuwe wereldorde met behulp van de begrippen klasse, ras en functie. De 19de-eeuwse wetenschap wilde verzamelen, meten en classificeren. Deze systematisering kreeg vorm en visualisering in genootschappelijke collecties, het museum, de dierentuin en de mensententoonstelling. De zucht naar systeem en compleetheid heeft een hoge prijs. In zekere zin, zo laat Aerts in zijn afscheidscollege zien, toont de ijver van de wetenschap de tragische ironie van de geschiedenis.

Prof. dr. R. Aerts, hoogleraar Nederlandse geschiedenis: Lalla Rookh, of de waan van de wetenschap.

© KNHG 2024 Website: Code Clear