Zelfstandig Academisch Personeel VUB (deadline 28 mei 2018)

– 60% – Faculteit Letteren & Wijsbegeerte – Architectuurgeschiedenis, Monumentenzorg, Architectuur als erfgoed

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Functie

 • Vakgroep/Dienst: History, Archaeology, Arts, Philosophy & Ethics (HARP)
 • Vakgebied: Architectuurgeschiedenis, Monumentenzorg, Architectuur als erfgoed
 • Onderwijs: Architectuurgeschiedenis, Monumentenzorg, Stage Kunstwetenschappen & Archaeologie, Begeleiden van bachelorpapers en masterproeven
 • Onderzoek: Ontwikkelen van onderzoek in Architectuurgeschiedenis en/of theorie en/of Monumentenzorg en/of Architectuur als erfgoed en andere gerelateerde thema’s.
 • Overige: Actieve inzet in onderwijs, onderzoek en universitaire dienstverlening binnen respectievelijk de Faculteit (Letteren en Wijsbegeerte), Vakgroep (History, Archaeology, Arts, Philosophy and Ethics), de Opleiding (Kunstwetenschappen en Archeologie) en de onderzoeksgroepen (Brussels Centre for Art Studies en Brussels Heritage Lab)

Vragen over inhoud?

Contact Ann Diels op +32 (0) 2 629 25 86 of Ann.Diels@vub.be 

Profiel

 • Diploma van doctor in: Kunstwetenschappen & Archeologie, Archeologie, Kunstgeschiedenis, Ingenieurswetenschappen-Architect en Monumenten- & Landschapszorg
 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).
 • Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

Aanbod
Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’.

 • Voorziene startdatum: 01/10/2018
 • Looptijd/duur contract: 3 jaar (hernieuwbaar)
 • Uiterlijk: 28/05/2018

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

De kandidaatstelling bevat tenminste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek, in het bijzonder de wetenschappelijke zelfstandigheid, de ervaring inzake onderzoeksmanagement, het betrokken zijn bij het beheer van een projectenportfolio en bij de begeleiding van doctorandi. (max. 2 A4)
 • Beschrijving van het onderzoeksprogramma (incl. planning, perspectieven, doelstellingen, roadmap) voor de duur van 3 academiejaren (max. 2 A4)
 • diploma’s.
© KNHG 2023 Website: Code Clear