Wetenschappelijk medewerker bestandscatalogus – Rijksmuseum (deadline 28 januari 2018)

Periode
17e eeuw

Met meer dan 2.000 schilderijen heeft het Rijksmuseum de grootste en meest representatieve verzameling 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst in de wereld. In 2002, bijna twee honderd jaar na het ontstaan van de verzameling, is het Rijksmuseum gestart met het ambitieuze project om middels een wetenschappelijke bestandscatalogus deze verzameling te ontsluiten, zowel in boekvorm als digitaal. Gezien de grote omvang van de verzameling zal deze in vier delen gepubliceerd worden. Deel I (Artists born 1570-1600) is in 2007 verschenen.

Werkzaamheden

Van de wetenschappelijk medewerker wordt verwacht dat hij/zij:

  • Onafhankelijk wetenschappelijk objectgericht onderzoek doet dat zijn neerslag vindt in catalogusteksten. Hierbij is het inventariseren en analyseren van informatie, verkregen uit literatuur-, archief- en, herkomstonderzoek, van wezenlijk belang. Ook dient hij/zij in staat te zijn op basis van de bestudering van het object een gewogen oordeel te vormen;
  • Nauwkeurig werkt en onder druk van deadlines kan produceren, waarbij hij/zij gemaakte afspraken nakomt;
  • Een goed internationaal netwerk heeft en zijn/haar verkregen inzichten toetst met collega-deskundigen binnen- en buiten het museum.

Requirements

  • Master Kunstgeschiedenis, gespecialiseerd in de 17e-eeuwse Nederlandse Schilderkunst, bij voorkeur gepromoveerd of met aantoonbare, vergelijkbare wetenschappelijke ervaring;
  • Objectgericht: hij/zij heeft publicaties op zijn/haar naam staan, bij voorkeur over marine schilderkunst, waaronder catalogi en/of artikelen;
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
  • Analytisch, overtuigend en oorspronkelijk bij oordeelsvorming;
  • Goed samen kunnen werken aan een gezamenlijk doel, in een team van onderzoekers.

Conditions of employment

Aanstelling geschiedt voor de duur van een jaar. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal EUR 2.710,- en maximaal EUR 3.547,- bruto per maand (schaal 9), bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering.

Contract type: Tijdelijk, 1 jaar.

Klik hier voor meer informatie.

© KNHG 2023 Website: Code Clear