Wereldgeschiedenis in de Hedendaagse Periode VU Brussel (deadline 28 februari 2018)

Wereldgeschiedenis in de Hedendaagse Periode VU Brussel (deadline 28 februari 2018)

Functie
Vakgroep: Vakgroep HARP (History, Archaeology, Arts and Philosophy)
Vakgebied: Wereldgeschiedenis in de Hedendaagse Periode

Onderwijs en onderzoek op het domein van de hedendaagse geschiedenis (19de-20ste eeuw), met aantoonbare belangstelling voor globalisering en mondiale interacties.

Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij/zij externe onderzoeksmiddelen aantrekt.

Vakken:

  • Maatschappijgeschiedenis van de hedendaagse periode (BA) (000150; 000152)
  • Werkcollege met bronnen en referentiewerken Hedendaagse Periode (BA) (009787)
  • Inleiding tot de wereldgeschiedenis (BA) (009792)
  • Globalisering in historisch perspectief (MA) (000200)
  • Keuzevak BA2/3 (de kandidaat wordt uitgenodigd een voorstel te doen voor invulling van dit keuzevak en dit als onderdeel van de visie op de onderwijsopdracht toe te lichten)

Een deel van deze vakken dient ook in het avondprogramma voor werkstudenten verzorgd te worden.

Begeleiden van Bachelorpapers en Masterthesissen in de opleiding Geschiedenis, in het bijzonder in het domein van de hedendaagse geschiedenis.

Inzet voor opleiding en vakgroep (bijvoorbeeld, bereidheid tot participatie aan infodagen).

Profiel

  • Diploma van doctor in de geschiedenis.
  • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).
  • Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
  • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

Bekijk hier de volledige vacature.

© KNHG 2023 Website: Code Clear