Vrijwilligersvacature| Stichting Interieurs in Fryslân: Inventarisant

De particuliere Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) heeft als motto ‘behoud door kennis’. Sinds 2013 werken wij aan een provinciebrede, systematische inventarisatie van historische interieurs en onderdelen daarvan in Friese woonhuizen en boerderijen.

Aanleiding voor ons inventarisatieproject is de constatering dat, anders dan bij veel openbare (monumentale) gebouwen, tot dusver vrijwel ieder inzicht in de staat van interieurs in particuliere woningen ontbreekt. De ruimtes achter de voordeur zijn bijna altijd onbeschermd en informatie over interieurs is gebrekkig ontsloten, zelfs wanneer het rijksmonumenten betreft. Ons onderzoek helpt de cultuurhistorische waarden en uniciteit van woonhuizen en boerderijen vast te stellen. Belangrijkste doel van de SIiF is om de kennis over en het enthousiasme voor het Friese historische interieur te vergroten bij bewoners, bestuurders en het brede publiek. Zodat keuzes betreffende behoud en beheer verantwoord gemaakt kunnen worden. Stichting Interieurs in Fryslân in Leeuwarden zoekt een

Inventarisant

voor een isselend aantal uren

Voor de uitvoering van ons project zoeken wij inventarisanten die

 • Woonhuizen en boerderijen in Friesland gaan bezoeken (in tweetallen).
 • Historische interieurs / interieuronderdelen vastleggen met behulp van foto’s en aantekeningen.
 • Vanuit huis de verkregen gegevens systematisch beschrijven en
  verwerken in een digitale database.

Als inventarisant

 • Ben je bij voorkeur een afgestudeerd kunst-, bouw- of architectuurhistoricus. Belangrijkste is echter dat je kennis hebt van historische interieurs en tot het onderzoeksveld behorende vaktermen.
 • Beschik je over een eigen PC / laptop en ben je bij voorkeur bekend met Google Docs.
 • Werk je gedisciplineerd, systematisch en nauwkeurig.
 • Ga je discreet om met privacygevoelige informatie.
 • Heb je uitstekende sociale vaardigheden (je vergeet nooit dat je te gast bent bij mensen thuis!).
 • Beschik je over eigen vervoer en ben je woonachtig in het noorden van het land.

Wij bieden je

 • Een tegemoetkoming van € 75,- per inventarisatiedag plus reiskostentegemoetkoming, in totaal oplopend tot maximaal € 170,- per maand als vrijwilliger.
 • € 80,- per inventarisatiedag (inclusief 21% BTW) plus reiskostentegemoetkoming als zzp’er.
 • De gelegenheid om samen te werken met een bevlogen team en met academische experts op het gebied van interieurhistorie in Nederland.

De werkzaamheden vinden plaats op oproepbasis en je werkdagen worden in overleg met jou gepland.

Heb je interesse?
Mail dan een motivatiebrief en je CV ter attentie van Eva Hage (projectcoördinator) naar info@interieursinfryslan.nl. Vragen kun je stellen via hetzelfde e-mailadres of telefonisch via 06-453 151 85. Sluitingsdatum: geen

Solliciteer!

© KNHG 2024 Website: Code Clear