Vrijwilliger beeldredactie| Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (deadline 1 november 2018)

Het Maritiem Portal van Nederland (https://maritiemportal.nl/) is een snel groeiend online maritiem-historisch kenniscentrum met maar liefst dertig deelnemende organisaties. Geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden kunnen op het portal op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van andere maritiem-historische wetenswaardigheden. Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij het Huygens Instituut, dat in een Maritiem Historisch Data Centrum ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen. De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN). Door een groep van ruim vijftig maritiem historici wordt hieraan al enige jaren hard gewerkt, zie https://maritiemportal.nl/mgn/. In 2019 zullen de eerste bijdragen online raadpleegbaar zijn.

Vrijwilliger / werkervaringsplek

Het Maritiem Portal/ de NMGN is op zoek naar een beeldredactie-assistent (op vrijwillige basis), die ervaring wil opdoen met beeldredactie voor de NMGN op het Huygens ING (KNAW).

Taken

 • Je krijgt inzicht in het netwerk van de maritiem-historische organisaties en erfgoedinstellingen in Nederland en daarbuiten.
 • Je bent de verantwoordelijke beeldredacteuren behulpzaam bij het selecteren en samenstellen van geschikte afbeeldingen en het maken van bijschriften.
 • Je let bij het zoeken naar illustraties nauwkeurig op de kosten en de beschikbaarheid.
 • Je bent actief betrokken bij het regelen van rechten voor de (online/gedrukte) publicatie van de NMGN.
 • Je ondersteunt in de uitvoering van het communicatiebeleid van het Maritiem Portal.

Gewenst profiel

 • Afgestudeerd op academisch niveau (einde Bachelor of Master) met als studierichting (maritieme) (kunst)geschiedenis.
 • Aantoonbare interesse in het vakgebied maritieme geschiedenis en analytisch denkvermogen.
 • Goede sociale en contactuele eigenschappen
 • Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands/Engels)
 • Enthousiast, nieuwsgierig en zelfstandig
 • Zeer nauwkeurig en vasthoudend.

We zoeken per 1 december 2018 een vrijwilliger die bij voorkeur 2 dagen per week beschikbaar is, voor drie tot zes maanden. We bieden een reiskostenvergoeding op declaratiebasis.

Het redactiebureau van het Maritiem Portal is gevestigd in het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, in het centrum van Amsterdam.

Heb je belangstelling? Stuur een motivatiebrief vergezeld van een curriculum vitae vóór 1 november 2018 naar Marja de Keuning, projectcoördinator, marja.de.keuning@huygens.knaw.nl.

 
© KNHG 2023 Website: Code Clear