Vier promovendi Radboud Universiteit Dealing with Disasters (deadline 1 oktober 2017)

Periode
16e eeuw
17e eeuw
18e eeuw
19e eeuw
Middeleeuwen

Als promovendus neemt u deel aan het onderzoeksproject ‘Dealing with Disasters. The Shaping of Local and National Identities in the Netherlands, 1421-1890’ (o.l.v. dr. L.E. Jensen). Dit project onderzoekt de wijze waarop natuurrampen hebben bijgedragen aan lokale en nationale identiteitsvorming in Nederland tussen 1421 (de Sint-Elisabethsvloed) en 1890 (de Strenge Winter) vanuit een cultuurhistorisch perspectief.

De vier deelprojecten richten zich elk op een andere periode uit de Nederlandse geschiedenis.
Project 1: ‘Narratives of resilience in the Low Countries, 1421-1570’. U onderzoekt de omgang met rampen in de context van drie middeleeuwse steden: Brugge, Antwerpen en Dordrecht.
Project 2: ‘Coping with crisis in the Dutch Republic, 1570-1700’. U onderzoekt de reacties op rampen in de context van de verschillende oorlogen uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Project 3: ‘Dealing with disasters in the eighteenth-century Dutch Republic, 1700-1807’. U onderzoekt de omgang met rampen in relatie tot het opkomende verlichtingsdenken in deze periode.
Project 4: ‘The nineteenth century: nationalist disaster discourses, 1807-1890’. U onderzoekt de lokale en nationale omgang met rampen in de context van het negentiende-eeuwse Nederland.

Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van de Vernieuwingsimpuls (VICI).

Lees hier de volledige vacature.

© KNHG 2023 Website: Code Clear