Vacature: Promovendus Geschiedenis (Deadline 15 augustus)

Periode
16e eeuw
Middeleeuwen

Het Departement Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt een voltijds (100%)

Doctoraatsbeurs van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) in het domein van de geschiedenis

Centrum voor Stadsgeschiedenis

Projecttitel: Back to the Future: toekomstverwachtingen in de Nederlanden, 1400-1600

Jouw opdracht

  • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein van de laatmiddeleeuwse en zestiende-eeuwse geschiedenis.
  • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject waarop de aanstelling gebeurt.
  • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen het Departement Geschiedenis.

…Lees hier de volledige vacature.

© KNHG 2021 Website: Code Clear