Vacature Archivaris / Bureaubeheerder Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken, Kampen (0,8 fte)

Het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken te Kampen (ADC) is een kleine, dynamische instelling op kerkhistorisch gebied. Het beheert ruim 1 kilometer archief- en documentatiemateriaal inzake deze kerken en de ermee verbonden personen, instellingen en organisaties, en een e-depot. Het adviseert de kerken inzake archiefbeheer en is een spil in verschillende interkerkelijke overlegorganen op dit gebied. Hierbij speelt digitaal archiefbeheer een cruciale rol. Daarnaast belegt het lezingen en conferenties, verzorgt het publicaties en begeleidt het onderzoek op zijn terrein. Het ADC heeft veel contacten in de Nederlandse en de internationale historische kringen en is een centrum van gereformeerd kerk- en religiehistorisch onderzoek van de moderne tijd.

Wegens vertrek van de huidige functionaris zoekt het ADC voor het beheer van het bureau en de vervulling van zijn taken een enthousiaste en ondernemende

ARCHIVARIS/BUREAUBEHEERDER (0,8 fte)

Taken

 • dagelijks beheer van het centrum en het begeleiden van vrijwilligers
 • archiveren van de papieren en digitale collectie
 • adviseren van kerken en verwante instanties inzake archiefbeheer
 • onderhouden van contacten met verwante archief- en documentatie instellingen
 • verzorgen van secretariële functies
 • beheer van website en e-depot

Functie-eisen

 • belijdend lid van een kerk uit de gereformeerde gezindte
 • academisch denk- en werkniveau
 • diploma IDM/archivistiek B of gelijkwaardige opleiding strekt tot aanbeveling
 • affiniteit met en kennis van het duurzaam beheer van digitaal archiefmateriaal
 • redactionele vaardigheden
 • zelfstandigheid
 • in het bezit van rijbewijs B

Salariëring

– salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring (max. schaal VSNU 8.4)

De aanstelling is in beginsel voor maximaal twee jaar. Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de directeur, prof. dr. George Harinck, gharinck@tukampen.nl of 06 2241 8836; voor informatie over het ADC, zie: www.adckampen.nl

Sollicitanten wordt verzocht brieven met curriculum vitae en referenties voor 25 november as. te richten aan het Deputaatschap Archief en Documentatie, p/a gharinck@tukampen.nl.

© KNHG 2024 Website: Code Clear