UvA: Hoogleraar Nederlandse Geschiedenis

Faculteit/Dienst: Faculteit der Geesteswetenschappen
Opleidingsniveau: Gepromoveerd
Functie type: Wetenschappelijk Personeel
Sluitingsdatum: 13 maart 2023
Vacaturenummer: 11118

Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn een kleine duizend medewerkers verbonden en circa 8.000 studenten volgen er onderwijs. De faculteit bestaat uit acht afdelingen: Filosofie, Neerlandistiek, Mediastudies, Kunst- en cultuurwetenschappen, Geschiedenis, Europese studies en religiestudies, Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology, Moderne vreemde talen en culturen, en Literatuur- en taalwetenschap. Elke afdeling is opgebouwd uit capaciteitsgroepen, die bestaan uit een of meer hoogleraren en een aantal medewerkers die werkzaam zijn op het betreffende vakgebied.

De afdeling Geschiedenis, Europese Studies en Religiewetenschappen heeft een vacature voor een hoogleraar:

Nederlandse Geschiedenis

(1,0 fte, vast dienstverband)

Wat ga je doen?

Context van de leerstoel

Wij zoeken kandidaten met een uitstekende staat van dienst op het gebied van Nederlandse Geschiedenis in mondiaal perspectief. Met een focus op de 20e en 21e eeuw richt deze leerstoel zich op de historiciteit van actuele maatschappelijke vragen en op de meerstemmigheid en diversiteit van het Nederlandse verleden en haar geschiedschrijving. Affiniteit met publiekshistorische benaderingen en digitale methoden wordt daarom verwacht.

Onderwijs

De hoogleraar is een bevlogen docent die participeert binnen het omvangrijke, Nederlandstalige onderwijsprogramma van de BA, MA, Research MA, Lerarenopleiding (EduMSc) Geschiedenis. Daartoe behoort de MA Publieksgeschiedenis en diverse modules op het terrein van de transnationale geschiedenis van Nederland. De hoogleraar is in staat deze onderwijsprogramma’s verder te ontwikkelen in samenwerking met collega’s. Meer informatie is te vinden op: https://www.uva.nl/discipline/geschiedenis/onderwijs/opleidingenaanbod.html

Onderzoek

De hoogleraar maakt deel uit van Amsterdam School of Historical Studies (ASH) en initieert, stimuleert en ontwikkelt het onderzoek naar de geschiedenis van Nederland in mondiale context. In deze rol wordt van de kandidaat verwacht dat zij/hij/hen een verbindende, proactieve rol inneemt binnen de huidige leerstoelgroep en onderzoeksgroep, de afdeling en de research school, en in onderzoeks- en onderwijsprojecten die aansluiten bij de prioriteitsgebieden van de Faculteit. In lijn met recente verschuivingen in de perspectieven op Nederlandse geschiedenis en identiteit, heeft de hoogleraar een aantoonbare expertise in maatschappelijke onderzoeksthema’s zoals sociale ongelijkheid, gender en/of ecologische en ruimtelijke geschiedenis, en is sensitief voor meerstemmig en inclusief onderzoek.

De hoogleraar speelt een actieve rol bij het identificeren en begeleiden van potentiële PhD-kandidaten en weet kandidaten met een kansarme of niet-traditionele achtergrond passende ondersteuning te bieden in dit proces.

Van bijzonder belang is het vermogen van de hoogleraar om onderzoeksgeld aan te trekken en anderen te stimuleren en te begeleiden bij het succesvol aanvragen van externe financiering. Daarnaast zoeken we kandidaten die de samenwerkingen met het Humanities Cluster van de KNAW (Huygens, Meertens, IISG, NIOD en NL-Lab) kunnen versterken, evenals met andere culturele partners en instellingen in Amsterdam en daarbuiten.

Leiderschap

Wij zoeken een toegewijde teamleider die medewerkers weet te ondersteunen en inspireren, en een stimulerende omgeving creëert die anderen in staat stelt zich te ontwikkelen. De hoogleraar zal functioneren als leidinggevende van de leerstoelgroep Nederlandse Geschiedenis (ca. 10 medewerkers), met taken op het gebied van HR-management (carrièreontwikkeling, professionalisering en coördinering) en mentorschap. De leerstoelgroep is onderdeel van de capaciteitsgroep Geschiedenis en de brede afdeling Geschiedenis, Europese Studies en Religiewetenschappen (GER) (ca. 100 FTE). Daarnaast wordt van de hoogleraar verwacht op termijn beschikbaar te zijn voor de bestuurlijke rollen op afdelings- en faculteitsniveau (waaronder afdelingsvoorzitter, opleidingsdirecteur, onderzoeksdirecteur).

Taken en verantwoordelijkheden:

 • doceren van de moderne geschiedenis van Nederland vanuit transnationale en mondiale perspectieven, waaronder de begeleiding van bachelor- en masterscripties;
 • bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het curriculum op het terrein van de Nederlandse geschiedenis en publieksgeschiedenis;
 • agenderen van onderzoeksthema’s en projecten binnen de leerstoelgroep en de onderzoeksgroep;
 • initiëren en begeleiden van aanvragen van onderzoeksubsidies , waaronder die bij NWO en ERC;
 • vervullen van HR-taken binnen leerstoelgroep Nederlandse geschiedenis;
 • verrichten van bestuurs- en beheerstaken binnen afdeling en faculteit.

Wat vragen we van jou?

Van kandidaten voor deze vacature verwachten we de volgende kwalificaties:

Jouw ervaring en profiel:

 • gepromoveerd binnen het gebied van de Nederlandse geschiedenis of aanverwante vakgebieden;
 • excellente academische reputatie en publicatieprofiel die aansluiten bij de onderzoeksthema’s van ASH;
 • affiniteit met inclusieve, meerstemmige geschiedschrijving en digitale methoden;
 • ervaren en inspirerende docent op alle niveaus van het academische onderwijs;
 • expertise in het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijsprogramma’s op BA en MA niveau;
 • heeft in het verleden met succes beurzen en externe financiering verworven;
 • ervaring met het aantrekken en begeleiden van PhD studenten en junior onderzoekers;
 • aantoonbare ervaring met academisch leiderschap, HR-verantwoordelijkheden en bestuur;
 • onderdeel van een (inter)nationaal netwerk van academische en culturele instanties;
 • affiniteit met uitdragen van het vakgebied buiten academische omgevingen;
 • in bezit van BKO of bereidheid deze te verwerven;
 • goede beheersing van het Nederlands en Engels. Indien je geen Nederlands spreekt, dient binnen twee jaar van de arbeidsovereenkomst een actieve en passieve beheersing te zijn verworven en het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal programma II te zijn behaald.

Meer informatie is te vinden in het document ‘Information about chairs at the Faculty of Humanities’.

We zetten ons in voor een cultureel en intellectueel diverse academische gemeenschap en zijn geïnteresseerd in kandidaten die via hun onderzoek, onderwijs en/of maatschappelijke dienstverlening kunnen bijdragen aan deze missie. Kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen moedigen we met kracht aan om te solliciteren.

Wat bieden we jou?

Bij benoeming wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Het salaris is overeenkomstig hoogleraarssalarisschaal 2, € 6.099 tot € 8.881 bruto per maand (€ 85.117 tot € 123.943 bruto per jaar, inclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering) gebaseerd op 38 uur per week, in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten. In bijzondere gevallen kan een ander pakket aan arbeidsvoorwaarden worden aangeboden.

Nieuwsgierig naar onze organisatie en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ruime vakantieregeling en ontwikkelmogelijkheden? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

Over ons

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 42.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.

De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad. Docenten en onderzoekers van de faculteit werken samen in interdisciplinaire onderzoeksverbanden en zijn actief in uiteenlopende onderwijsprogramma’s.

De faculteit biedt hoogleraren de gelegenheid om samen te werken met toonaangevende wetenschappers in onderzoeksinstituten die – mede vanwege hun interdisciplinaire karakter – internationaal hoog staan aangeschreven.

Vragen?

Voor vragen over de functie of afdeling kun je tijdens kantooruren contact opnemen met:

 • Geert Janssen, afdelingsvoorzitter en hoogleraar vroegmoderne geschiedenis
 • voor procedurele vragen: Brigit van der Pas, secretaris van de selectiecommissie.

Sollicitatie

Herken je je in het profiel en ben je geïnteresseerd in de functie, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet, gericht aan de Decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, prof. dr. Marieke de Goede. Je kunt via onderstaande link online solliciteren. We ontvangen graag in één .pdf. een motivatiebrief, een cv en een lijst van publicaties in het Nederlands.

De reactietermijn sluit op 13 maart 2023. Sollicitaties die we na de reactietermijn ontvangen, die niet via de link worden verstuurd, of niet compleet zijn, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

De sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting plaats in mei 2023.

De selectie wordt verricht door een benoemingsadviescommissie onder leiding van prof. dr. Geert Janssen. Een assessment en een openbaar proefcollege kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. De benoemingsadviescommissie zal een uiteindelijk advies uitbrengen aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Solliciteren

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Wij stellen acquisitie niet op prijs

© KNHG 2024 Website: Code Clear