Universitair Docent vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis

Bij de sectie Nederlandse Geschiedenis van het Instituut voor Geschiedenis van de Faculteit Geesteswetenschappen is per 1 augustus 2021 plaats voor een

Universitair Docent vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis  

Werkzaamheden

 • Het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van de vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis, zowel in het Nederlands (BA) als in het Engels;
 • Het ontwikkelen en verzorgen van Engelstalig onderwijs op het gebied van de (Research) MA specialisatie Europe 1000-1800;
 • Het organiseren en coördineren van het onderwijs binnen de sectie Nederlandse Geschiedenis;
 • Het verrichten van onderzoek op het gebied van de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis, met een zwaartepunt in de achttiende eeuw en in internationale context;
 • Het participeren in het onderzoeksprogramma van het Onderzoeksinstituut Geschiedenis;
 • Het verrichten van taken op het gebied van bestuur en beheer.

Profiel

 • Voltooid promotieonderzoek over een onderwerp uit de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis;
 • Creatief en productief onderzoeker, zoals blijkend uit een monografie en andere publicaties in toonaangevende (internationale) tijdschriften en bundels;
 • Ruime onderzoekservaring op het terrein van de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis. Gezien de huidige samenstelling van de staf geven we de voorkeur aan een collega met expertise in de achttiende-eeuwse politieke en bestuurlijke verhoudingen. Kennis van digitale onderzoeksmethoden en/of belangstelling voor achttiende-eeuwse opvattingen over cultuurverschillen, etniciteit en diversiteit zijn ook een pre;
 • Je onderzoekinteresses sluiten verder aan bij de onderzoekslijnen van het onderzoeksprogramma Europe 1000-1800;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van aanvragen voor onderzoekfinanciering en bent bereid dat opnieuw te doen;
 • Aantoonbare onderwijservaring en didactische kwaliteiten en ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van universitair onderwijs;
 • Bereidheid en durf om waar nodig buiten de specifieke eigen expertise onderwijs te geven binnen de geschiedenisopleidingen en aan het LUC;
 • Aantoonbare bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten en de bereidheid om actief te zijn in bestuur en beheer binnen het Instituut voor Geschiedenis;
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels, ook met het oog op het onderwijs in de MA-fase;
 • Belangstelling voor wetenschapscommunicatie aan een breder publiek is een aanbeveling.

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijscertificaat (BKO) of bereid is dit binnen 2 jaar te behalen.

Beschrijving organisatie

De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 800 stafmedewerkers verzorgt de faculteit 28 master- en 25 bacheloropleidingen voor 7.200 studenten vanuit de vestigingen in het historisch hart van Leiden en de eigentijdse locaties in Den Haag. Zie voor meer informatie de website van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zes wetenschappelijke instituten van de Faculteit Geesteswetenschappen. Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 120 medewerkers. Het instituut combineert een brede aandacht voor historische ontwikkelingen en fenomenen met een duidelijke focus op verbindingen en vergelijkingen in tijd en ruimte. Een traditie van bestudering van primaire bronnen gaat vergezeld van een probleemgestuurde aanpak en een duidelijke inkadering in historiografische debatten.

De kracht van het instituut ligt vooral in de breedte van het onderzoek naar Europese, Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse samenlevingen, de specifieke beoefening van de Nederlandse geschiedenis, de methodologische diversiteit en de interactie met kennis- en erfgoedinstellingen (bibliotheken, archieven en musea). Meer informatie over het instituut vind je op onze website.

Wij bieden

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling conform de cao Nederlandse Universiteiten van 0.8 fte voor de duur van één jaar, gevolgd door een verlenging met twee jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.790,- bruto per maand (schaal 10) en maximaal  € 5.826,- bruto per maand (schaal 12) bij een fulltime aanstelling. Het bijbehorende UFO-profiel is universitair docent.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij Judith Pollmann, email j.pollmann@hum.leidenuniv.nl, telefoon 071-5272740.

Solliciteren

Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties kunnen tot en met 28 maart 2021  ingezonden worden.

Het sollicitatiedossier dient te bestaan uit: een brief, een curriculum vitae, een research statement (max. 1000 woorden), een cursusopzet van 1 bladzijde voor respectievelijk een BA seminar (derde jaar) en 1 voor een MA research seminar (in het Engels), waarvan tenminste een over de achttiende eeuw, en twee referenties (alleen namen en contactgegevens, geen brieven) en 1 sleutelpublicatie.

© KNHG 2023 Website: Code Clear