Universitair Docent Landschapsgeschiedenis (deadline 14 november 2017)

De Faculteit der Letteren van de RUG is een grote dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. Ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. De faculteit heeft een gevarieerd onderwijsaanbod, dat bestaat uit 16 bacheloropleidingen en meer dan 40 masterprogramma’s. Op internationaal gebied vindt er onderzoek plaats op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde.

Functieomschrijving
De leerstoelgroep Landschapsgeschiedenis (Kenniscentrum Landschap) binnen de afdeling History of Art, Architecture and Landscape zoekt ter versterking en completering van haar team een actieve universitair docent die gespecialiseerd is in de landschapsgeschiedenis. De functie (0,8 fte) omvat 60% onderwijs en 40% onderzoek. Het betreft een tijdelijk dienstverband van drie jaar.

Onze nieuwe collega dient een enthousiaste, communicatieve en voor het onderwijs breed inzetbare collega te zijn die in staat is het gedifferentieerde onderwijspakket in de landschapsgeschiedenis te versterken en daarnaast vernieuwend en grensverleggend onderzoek binnen deze discipline te verrichten en te begeleiden. Het onderwijs is zowel Engelstalig (bachelor) als Nederlandstalig (master) en behelst de geschiedenis en actualiteit van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Zowel de opleiding als het onderzoek zijn sterk interdisciplinair én transdisciplinair van karakter. Van de universitair docent (UD) wordt verwacht dat deze ook algemene taken binnen de opleiding gaat uitvoeren, zoals bestuurlijke werkzaamheden en ondersteunend werk bij de verdere uitbouw van de afdeling en het Kenniscentrum Landschap.

In de komende jaren zal de interdisciplinaire samenwerking tussen de leerstoelgroepen Kunstgeschiedenis, Architectuur- & Stedenbouwgeschiedenis en Landschapsgeschiedenis verder worden versterkt. Aan de nieuwe UD wordt gevraagd hier een actieve bijdrage aan te leveren, onder meer door middel van het realiseren van cross overs in onderwijs en onderzoek.

Het onderzoek van de UD valt onder het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) en daarbinnen onder het Centre for Arts in Society, Theme Group Cultural Landscapes.

Lees hier de volledige vacature.

© KNHG 2023 Website: Code Clear