Universitair Docent Geschiedenis van Internationale Betrekkingen (1,0 fte)

Spreekt de koloniale en imperiale geschiedenis, identiteit en burgerschap in een geglobaliseerde wereld je aan? Bekijk deze vacature!

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De vacature is onderdeel van een brede wervingscampagne waarin de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zoekt naar ruim veertig talentvolle en gepassioneerde universitair docenten die, vanuit hun vakinhoudelijke expertise, willen bijdragen aan de versterking van ons interdisciplinaire onderwijs en de aansluiting ervan bij urgente maatschappelijke thema’s.

We zoeken collega’s die het interessant en uitdagend vinden om onderwijs te verzorgen en onderzoek te doen binnen meer dan één disciplinaire en institutionele context. Zo’n grensoverstijgend perspectief is naar ons idee het meest succesvol en geeft het meeste voldoening als er vanuit een specialisatie wordt gewerkt. We zijn daarom op zoek naar collega’s die een vakinhoudelijke specialisatie verenigen met een discipline-overstijgend perspectief. Ze kunnen vorm geven aan multi-, inter- en transdisciplinaire team teaching en team science. Dit vanuit een specifieke vakinhoudelijke expertise binnen en tussen de brede domeinen van de faculteit: Filosofie en Religiewetenschap, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Media- en Cultuurwetenschappen, en Talen, Literatuur en Communicatie.

We zijn op zoek naar twee universitair docenten die de afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen komen versterken. Deze functie bestaat uit 60% onderwijs- en 40% onderzoekstijd. De afdeling is georganiseerd in drie thematische clusters: ‘Conflict en veiligheid’, ‘Global and imperial relations’ en ‘Europa in de wereld’. Bij voorkeur werken kandidaten op het snijvlak van deze thema’s. We streven ernaar om onze expertise op het gebied van onderwijs en onderzoek uit te breiden rond de volgende aandachtsvelden: Koloniale en (trans-)imperiale geschiedenis, Identiteit en burgerschap in een geglobaliseerde wereld, en Post-conflict reconstructie; daarnaast verwelkomen we uitbreiding van onze temporele en geografische expertise. Idealiter hebben kandidaten een interdisciplinaire interesse in Internationale Geschiedenis en IB/Conflictstudies en hebben zij ervaring met archiefonderzoek.

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zet de extra middelen uit het Bestuursakkoord zodanig in dat ze ten goede komen aan de samenwerking in teamverband en aan de verduurzaming van het geesteswetenschappelijk onderzoek.

FUNCTIE-EISEN

Wij zoeken collega’s die:

 • onderwijs- en onderzoeksexpertise hebben op het domein van Internationale Geschiedenis/Global History, Internationale Betrekkingen of Conflictstudies en bereid zijn om buiten hun eigen specialisme onderwijs te verzorgen;
 • een afgeronde promotie hebben in Geschiedenis, Internationale Betrekkingen, Conflictstudies of een verwante discipline;
 • een visie hebben op, en eventuele ervaring met, manieren om dat domein in onderwijs en/of onderzoek te verbinden met andere kennisdomeinen, gestoeld op een gearticuleerde onderwijs- en onderzoeksfilosofie (multi-, inter- of transdisciplinariteit);
 • een open attitude hebben en gemakkelijk kunnen schakelen binnen multidisciplinaire en interprofessionele teams;
 • interesse hebben in team teaching en team science ten behoeve van het adresseren van maatschappelijke vraagstukken;
 • onderwijs kunnen geven in het Nederlands en Engels. Internationale kandidaten worden geholpen met het verwerven van de Nederlandse taalvaardigheid in de eerste twee jaar van hun dienstverband;
 • ervaring of interesse in Computational en/of Data-driven perspectieven binnen het domein van Geschiedenis en Kunstgeschiedenis wordt als een voordeel beschouwd.

Al onze docenten hebben de Nederlandse basiskwalificatie onderwijs (BKO) behaald. Kandidaten die nog geen BKO of een internationaal equivalent hebben, ontvangen ondersteuning om deze kwalificatie te behalen in de eerste twee jaar van hun dienstverband.

(Persoonlijk) leiderschap en verantwoordelijkheid horen bij je baan. Daarom herken jij je in de volgende kernwaarden die bij de faculteit Geesteswetenschappen centraal staan: professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbinding en veiligheid. Deze kernwaarden gelden voor iedereen en we houden deze waarden hoog, in ons werk en in onze communicatie met elkaar en naar anderen. Lees meer over onze kernwaarden en hoe die zich vertalen in concreet gedrag.

Kandidaten met affiniteit, ervaring en/of aansprekende onderzoeks- en onderwijsplannen op het gebied van de volgende maatschappelijke vraagstukken worden met name uitgenodigd te reageren:

 1. Humane artificiële intelligentie – Verantwoord ontwerp en gebruik AI-applicaties, digitalisering en technologie;
 2. Cultureel erfgoed en identiteit – Materieel en immaterieel erfgoed;
 3. Talen en culturen – Taalvariatie, geletterdheid en inclusie in de digitale samenleving – Meertaligheid, transculturaliteit en tweedetaalverwerving in onderwijs en organisaties; en
 4. (i.s.m. de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld – Communicatie, informatie en sociale ongelijkheid.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (1,0 fte) voor de duur van een jaar met – bij goed functioneren – uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De taakstelling bestaat uit 40% onderzoek en 60% onderwijs. Binnen de 60% voor onderwijs is er 10% “strooitijd” waarin geen onderwijs gepland wordt. Dit is bedoeld voor afdelingsoverleggen etc. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 3.974,- en maximaal € 6.181,- (schaal 11-12 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

De Universiteit Utrecht werkt met het TRIPLE-model; dit maakt het mogelijk om multi-, inter- en transdisciplinair onderwijs en onderzoek te erkennen en te waarderen. Het model omarmt ook functiediversificatie en dynamische carrièrepaden: er is ruimte voor de ontwikkeling van je eigen sterke punten en er wordt gekeken naar de manier waarop je het team als geheel aanvult en versterkt.

Binnen de UU vinden we het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen binnen de eigen functie, dan wel naar een volgende functie toe. We bieden coaching en een divers trainingsaanbod.

WERKGEVER

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 7.000 studenten en 1.100 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: Filosofie en Religiewetenschap, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Media- en Cultuurwetenschappen, en Talen, Literatuur en Communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Je gaat werken bij de afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen (GIB). Samen verzorgen de circa vijftig medewerkers verschillende onderwijsprogramma’s: de masteropleidingen International Relations in Historical Perspective en Conflict Studies and Human Rights, de IB-track binnen de bacheloropleiding Geschiedenis en de minoren Conflict Studies en International Relations. Ook draagt de afdeling bij aan brede cursussen binnen de BA Geschiedenis en werken we samen met collega’s van andere opleidingen (bijvoorbeeld in de minor Middle East). We hechten veel waarde aan research-informed teaching en werken in teamverband. De afdeling is georganiseerd in de thematische clusters ‘Europa in de wereld’, ‘Global and Imperial Relations’ en ‘Conflict en Veiligheid’. In de praktijk werken we steeds meer op de snijvlakken, rond thema’s als dekolonisatie, polarisatie, oorlog en technologie en governance van milieu en klimaat. In ons onderwijs, onderzoek en in onze publieksactiviteiten verbinden we het verleden met actuele vraagstukken. We streven naar een thematische, geografische en temporele verbreding van onze expertise.

ADDITIONELE INFORMATIE

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Liesbeth van de Grift (afdelingsvoorzitter Geschiedenis van Internationale Betrekkingen) via l.vandegrift@uu.nl.Solliciteer je van buiten Nederland, dan vind je hier praktische informatie over leven en werken in Nederland.

SOLLICITEER

© KNHG 2024 Website: Code Clear