Universitair docent Algemene cultuurwetenschappen/cultuurbeleid RU (deadline 4 maart 2018)

Als universitair docent maakt u onderdeel uit van de afdeling Algemene cultuurwetenschappen (ACW) en het onderzoeksinstituut Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). U verricht onderzoek naar recente ontwikkelingen in de cultuureducatie en het cultuurbeleid van Nederland. U publiceert hierover landelijk en internationaal, en neemt deel aan de in Nederland bestaande netwerken van onderzoekers. Ook participeert u in het onderwijsprogramma van ACW op alle niveaus. U verzorgt onderwijs in het Nederlands en Engels op het gebied van het cultuurbeleid. Tevens begeleidt u studenten bij het schrijven van hun werkstukken en scriptie. Daarnaast oefent u onderwijsondersteunende taken uit en draagt u actief bij aan de vernieuwing van het curriculum van ACW.

Requirements

  • gepromoveerd geesteswetenschapper, gespecialiseerd in het Nederlandse cultuurbeleid. Kennis van het veld van cultuureducatie strekt tot aanbeveling;
  • ervaring met het geven van Nederlands en Engels onderwijs op bachelor- en masterniveau over cultuurbeleid en andere cultuurwetenschappelijke onderwerpen;
  • ervaring met het begeleiden van studenten bij het schrijven van hun bachelor- en masterscripties;
  • dat u beschikt over een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid bent deze binnen de aanstellingsduur te behalen;
  • beheersing van de Engelse taal op C2-niveau;
  • dat u het Nederlands ten minste op C1- niveau beheerst indien het Nederlands niet uw moedertaal is;
  • dat u beschikt over een onderzoeksprofiel van internationaal niveau, in lijn met een van de interdisciplinaire onderzoeksgroepen van het onderzoeksinstituut HLCS, bij voorkeur COMPAS;
  • bereidheid en in staat zijn om coördinerende onderzoekstaken binnen HLCS en onderwijsondersteunende taken binnen ACW te verrichten.

Conditions of employment

het UFO-functieprofiel Universitair docent, niveau 1 of 2 is op deze functie van toepassing.
het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en ligt tussen € 3.475 en € 5.405 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (schaal 11 of 12)
De functie is gepland om per 1 juli 2018 in te gaan. Werkdagen in overleg.

Contract type: Tijdelijk, 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging

Employer

Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en staan midden in de samenleving.

Department

Faculteit der Letteren

De afdeling ACW verzorgt onderwijs in actuele cultuurtheorie en cultuurgeschiedenis met betrekking tot literatuur, film, muziek, podiumkunsten, beeld- en mediacultuur in de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen/Arts and Culture Studies en de masterspecialisaties Creative Industries, Kunstbeleid & kunstbedrijf en Tourism & Culture. De Faculteit der Letteren telt ruim zeshonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de twee facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen.

Additional information

prof. dr. Maarten De Pourcq, hoogleraar
024 361 28 48
m.depourcq@let.ru.nl

dr. Helleke van den Braber, universitair docent
h.v.d.braber@let.ru.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear