Theorie en methodologie van de geschiedenis VU Brussel (deadline 28 februari 2018)

Theorie en methodologie van de geschiedenis VU Brussel (deadline 28 februari 2018)

Functie
Vakgroep/Dienst:
Vakgroep HARP (History, Arts, Archaeology and Philosophy)
Vakgebied: Theorie en methodologie van de geschiedenis

Onderwijs op het domein van theorie en methodologie van de geschiedenis. Onderzoek op het domein van de geschiedenis, met aantoonbare belangstelling voor de hedendaagse periode (19de-20ste eeuw).

Vakken:

  • Historische kritiek (BA) (009757; 009922)
  • Onderzoeksmethoden voor historici (BA) (009788)
  • Historisch Atelier (BA) (009790)
  • Historiografie (BA) (009791)
  • Historisch Atelier (MA)
  • Theorie van de geschiedenis (MA) (000677)

Een deel van deze vakken dient ook in het avondprogramma voor werkstudenten verzorgd te worden.

Begeleiding van bachelorpapers en masterproeven in de opleiding geschiedenis, in het bijzonder in het domein van de Hedendaagse Periode

Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij/zij externe onderzoeksmiddelen aantrekt.

Inzet voor opleiding en vakgroep (bijvoorbeeld, bereidheid tot participatie aan infodagen).

Profiel

  • Diploma van doctor in de historische wetenschappen.
  • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).
  • Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
  • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

Vragen over inhoud?
Contacteer Paul Erdkamp via +32 2 629 25 71 of Paul.erdkamp@vub.ac.be

Bekijk hier de volledige vacature.

© KNHG 2023 Website: Code Clear