Stagevacature Klimaatverandering -| Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) zoekt student(e) geschiedenis, mediastudies of sociale wetenschappen.  Periode: 1 april – 1 juli 2019 (in overleg)

De KB streeft ernaar om een zo representatief mogelijk deel van het Nederlandse web te bewaren in haar webcollectie. Het belangrijkste criterium om een website te archiveren is de waarde als Nederlands cultureel erfgoed: het belang van het verzamelde digitale object voor de bestudering van de actuele trends, cultuur en geschiedenis in Nederland nu en in de toekomst. Op dit moment beoogt de KB een speciale webcollectie van sites van en over de huidige discussie over het klimaat, klimaatverandering en het klimaatakkoord op te bouwen. Deze collectie wordt samengesteld in samenwerking met buitenlandse collectiespecialisten die lid zijn van het International Internet Preservation Consortium (IIPC) die een vergelijkbare verzameling “Climate change” opbouwen. De KB-collectie zal uiteindelijk deel uitmaken van deze internationale verzameling.

Het doel is een collectie uit het Nederlandse webdomein samen te stellen die een bron of reflectie zijn van de huidige discussie op het web rond het klimaat in Nederland. Een deel van deze sites is in het verleden al opgenomen in de collectie. Het is de bedoeling dat deze selectie kritisch zal worden bekeken, uitgebreid, geanalyseerd en beschreven in een Nederlandstalige en Engelstalige collectiebeschrijving. De aangeboden stageplaats is een uitstekende manier om kennis te maken met gearchiveerde websites als bron, webarchivering van de digitale cultuur van Nederland en de actualiteit rond het klimaatvraagstuk.

De KB zoekt een nieuwsgierige stagiair(e) voor het tweede kwartaal van 2019 (vanaf 1 april) die het webarchiveringsteam zal assisteren bij het opbouwen, beschrijven en analyseren van deze collectie.

De stageopdracht: (de te verrichten taken en werkzaamheden)

 1. Onderzoek doen naar websites ten behoeve van de inhoudelijke opbouw van de webcollectie;
 2. Het schrijven van een collectieverantwoording en een plan van aanpak, het leveren van een actieve bijdrage aan kennisvorming rond dit onderwerp;
 3. Het maken van een netwerkanalyse van de collectie met als doel de selectie te verbeteren;
 4. Kennis opdoen van webarchivering en het gebruik van born digital historische bronnen;
 5. Deelnemen aan de activiteiten van de afdeling en kennissessies;
 6. Het schrijven van een stageverslag, het houden van een presentatie en het schrijven van een blogpost in het Nederlands en Engels over de collectie.

Gevraagd wordt:

 1. Student(e) Geschiedenis, Mediastudies, Sociale Wetenschappen of een studie met een historische, journalistieke, culturele, literaire of ICT-component;
 2. Interesse in de actualiteit, fenomenen op het web en nieuwe onderzoeks- of webtechnieken;
 3. Een scherp oog voor de waarde van digitale bronnen en het web;
 4. Onderzoeks-, schrijf- en ICT-vaardigheden;
 5. Beheersing van het Nederlands en het Engels;
 6. Beschikbaar voor drie dagen in de week voor drie maanden vanaf 1 april tot 1 juli 2019 (in overleg)

Geboden wordt:

 1. Opdoen van onderzoeksvaardigheden op het gebied van fenomenen op het web;
 2. Kennis van digitale bronnen en webarchiveringstechnieken;
 3. Professionele stagebegeleiding;
 4. Kennismaking met de werkzaamheden van de Koninklijke Bibliotheek;
 5. Stagevergoeding

Sluitingsdatum: 4 maart, de sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 7 maart 2019.

 

Voor meer informatie en sollicitatie, mail naar: webarchivering@kb.nl, of lees de ervaringen van eerdere stagiair(e)s hieronder.

Blog van Iris Geldermans, eerdere stagiaire webarchivering: https://www.kb.nl/blogs/duurzame-toegang/nl-blogosfeer-burgers-verslaan-een-ramp

Blog van Laurie Hasselt, eerdere stagiaire webarchivering: http://www.ncdd.nl/maatschappijkritisch-misschien-zelfs-post-truth-opbouw-actuele-webcollectie-kb/

© KNHG 2024 Website: Code Clear