Stadsmuseum Almelo| Directeur

Het Stadsmuseum Almelo is een levendig museum in het centrum van Almelo. Het bezit een unieke collectie voorwerpen en documentatie die een uitstekend beeld geven van het verleden en de ontwikkeling van Almelo en de regio: van het ontstaan van een handelsstadje met een haven, via haar verleden als prominente textielstad naar een stad met hoogwaardige industrie.

Naast een permanente expositie zijn er veel wisseltentoonstellingen. Deze tentoonstellingen kennen een breed scala aan onderwerpen, waarbij altijd een raakvlak is met de stad en haar omgeving.
Educatie is een zwaartepunt. Met name de educatieve projecten met het primair onderwijs in de stad. Daarin wordt onder meer samengewerkt met het KEPA en Tetem / Roombeek in Enschede.

Het museum is gevestigd in twee historische panden die perfect passen bij haar uitstraling. Een van de ambities is om in 2020 jaarlijks  tenminste 5.000 bezoekers te ontvangen. Het Stadsmuseum is trots op de vele vrijwilligers die zich dagelijks belangeloos voor het museum inzetten. De dagelijkse leiding berust bij de directeur. Het museum heeft een bestuur dat de  eindverantwoordelijkheid draagt. Het grootste deel van de inkomsten van het museum wordt gevormd door subsidie van de gemeente Almelo.

Van deze directeur wordt verwacht dat hij/zij

 • Ervaring heeft in het werken met en leiding geven aan vrijwilligers.
 • Zich bewust is van de onschatbare waarde van vrijwilligers.
 • Ontvankelijk is voor ideeën en suggesties van de ‘werkvloer’.
 • Enthousiasme en energie uitstraalt en een innemende persoonlijkheid is.
 • Creatief is en in staat nieuwe ideeën te ontwikkelen met de focus op groei van het aantal bezoekers.
 • Weet hoe je succesvol tentoonstellingen organiseert.
 • Een relevant netwerk heeft in de culturele sector of in staat is dit snel op te bouwen.
 • Het belang onderkent van fondsenwerving en sponsors ‘binnenhaalt’.
 • Het belang en de meerwaarde inziet van duurzame samenwerking met culturele partners in de stad en de regio.
 • Flexibel is en snel kan schakelen als dat wordt verlangd.
 • Een opleiding heeft voltooid op tenminste HBO niveau, met affiniteit voor de museale wereld.

Aanstelling en honorering

 • De functie geldt voor 24 uur per week.
 • Aanstelling geschiedt voor de duur van één jaar met een mogelijkheid van verlenging.
 • De proeftijd bedraagt één maand.
 • Het salaris is marktconform en overeenkomstig de museum CAO. Een eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding maken deel uit van de beloning.

Locatie
Het Stadsmuseum is gevestigd aan de Korte Prinsenstraat 2 te Almelo.

Sluitingsdatum
U kunt uw motivatiebrief met curriculum vitae tot en met 17 februari 2019 richten aan de secretaris van het bestuur, mr. P.L. Alers, via e-mailadres: palers54@gmail.com.

Inlichtingen over de functie en overige vragen kunt u richten aan de directeur, mevrouw Riet Strijker, telefoon 0546-816071 (maandag tot en met woensdag van 9-17 uur).

Informatie
Meer informatie over het Stadsmuseum vindt u op de website. Voor informatie: telefoon: 0546 816071.

www.stadsmuseumalmelo.nl

© KNHG 2024 Website: Code Clear