Stadsarchief Amsterdam| Hoofd Programmering en Publicatie

Vanuit De Bazel, het mooie rijksmonument uit 1926 aan de Herengracht beheert de afdeling Stadsarchief tot wel 50 kilometer aan papier. Eeuwenoude stukken worden hier bewaard met de mogelijkheid voor gemeente en burger om dit in te kijken. Net als de digitale archieven en nieuwe collecties. Want de toekomst ligt in de geschiedenis en dat weet dit team als geen ander. Trots en deskundig werken de 80 medewerkers nu hard aan het omzetten van deze geschiedenis naar het digitale tijdperk. Wil je nog meer weten? We laten graag onze medewerkers aan het woord.

Voor de afdeling Presentatie en Participatie van het Stadsarchief zijn wij op zoek naar een

Hoofd Programmering en Publicatie

36 uur per week

De functie is onderdeel van de nieuwe afdeling Publiek, waar naast het Hoofd Programmering ook het Hoofd Dienstverlening werkzaam is. Het Hoofd Programmering stuurt een klein team aan van enthousiaste en deskundige aanpakkers.

Je bent verantwoordelijk voor alle publieksactiviteiten van het Stadsarchief, de
tentoonstellingen, evenementen en educatieve activiteiten in gebouw De Bazel waar het Stadsarchief is gehuisvest. Ook ben je verantwoordelijk voor bijbehorende publicaties, zowel in fysieke vorm als online. Jij houdt het overzicht en zorgt dat er lijn zit in al onze uitingen richting het publiek.

Je hebt een heldere visie op het maatschappelijk en persoonlijk belang van
erfgoedcollecties. Bovendien ben je in staat om historische kennis op een aansprekende manier te vertalen naar een breed en divers publiek en weet je nieuwe kanalen aan te boren om het Stadsarchief Amsterdam onder de aandacht te brengen.

De collecties van Stadsarchief Amsterdam en de ontwikkelingen binnen de stad Amsterdam vormen het uitgangspunt van je werk. Het Stadsarchief wil met een eigentijdse en inclusieve programmering aansluiten op actuele thema’s binnen de stad. Bovendien wil het Stadsarchief de schoonheid en diversiteit van zijn collecties tonen. Dit doe je als hoofd programmering met traditionele en innovatieve producten en in samenwerking met tal van externe partners en groeperingen.

Wij vragen

 • Aantoonbare ervaring met fysieke en digitale realisatie van tentoonstellingen, evenementen en educatieve activiteiten.
 • Aantoonbare ervaring met realisatie van publicaties, fysiek en online.
 • Kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de presentatie van cultureel erfgoed.
 • Kennis van en affiniteit met geschiedenis en erfgoed collecties.
 • Ervaring met fondsen werving binnen de culturele sector.
 • WO werk- en denkniveau. Je hebt bij voorkeur een afgeronde universitaire of HBO opleiding op het gebied van geschiedenis of cultuur historie.
 • Uitstekende redactionele vaardigheden.
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Een inspirerende en enthousiasmerende team speler.

Competenties
Omgevingsbewustzijn, Samenwerken, Relatiebeheer, Initiatief, Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht.

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de mogelijkheid op een vast contract.
 • Je salaris is minimaal € 4.279,- en maximaal € 5.872,- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerk ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen.
 • Een individueel keuze budget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioen op bouw, extra verlof dagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioen fonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskosten vergoeding van € 0,06 per kilometer, tot 30 kilometer enkele reis woon-werk afstand.
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekosten verzekering.
 • Een mobiele telefoon.

Sollicitatieprocedure

 • De se­lec­tie­pro­ce­du­re start met­een na de slui­tings­ter­mijn van 31 ja­nu­a­ri 2021 en duurt ge­mid­deld 3 tot 6 we­ken.
 • In ver­band met de richt­lij­nen van het RIVM wer­ken onze col­le­ga’s zo­veel mo­ge­lijk thuis. Als je uit­ge­no­digd wordt voor een eer­ste ge­sprek, dan plan­nen we een vi­deo­ge­sprek met je in. Wij ne­men con­tact met je op om de in­struc­ties hier­voor met je door te ne­men, ruim voor­dat het ge­sprek plaats­vindt. Even­tu­eel volgt een twee­de ge­sprek.
 • Zien we on­vol­doen­de raak­vlak­ken, dan ont­vang je een e-mail.
 • Deze va­ca­tu­re staat ge­lijk­tij­dig in­tern en ex­tern uit. Me­de­wer­kers van de ge­meen­te Am­ster­dam heb­ben voor­rang in de pro­ce­du­re.
 • Elke col­le­ga die ons komt ver­ster­ken moet een re­cen­te Ver­kla­ring Om­trent het Ge­drag (VOG) aan­le­ve­ren.
 • Wil je de va­ca­tu­re­tekst nog eens na­le­zen? Sla deze dan op want na de slui­tings­ter­mijn is de tekst niet meer zicht­baar.

Meer informatie?
Vragen over de vacature kun je stellen aan Ellen Fleurbaaij, manager afdeling
Presentatie & Participatie via e-mail op e.fleurbaay@amsterdam.nl of telefonisch op 0634108793.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2023 Website: Code Clear