Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur: Beleidsadviseur

De Rotterdamse Kunststichting (RKS) is de uitvoeringsorganisatie, het bureau, voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). De RRKC adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving. Dit gebeurt door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W van de gemeente.

De Rotterdamse Kunststichting heeft 6 medewerkers vast in dienst, waarvan drie medewerkers secretariaat, twee beleidsadviseurs en een directeur. Voor de communicatie werkt het bureau samen met een freelance communicatieadviseur.

Binnen het bureau is een vacature ontstaan voor een

Beleidsadviseur

0,8 fte

Functieomschrijving
Als beleidsadviseur bewaak je de algemene programmalijnen van de RRKC. Je fungeert als secretaris voor commissies die in het leven worden geroepen voor het uitbrengen van adviezen. Je schrijft adviesteksten en draagt zorg voor de coördinatie van adviestrajecten. Ook breng je hierover verslag uit aan de leden van de RRKC.

Je signaleert bewegingen binnen de sector en de stad en je schat de wenselijkheid ervan in voor de betrokken stakeholders. Je verbindt in- en externe partijen en onderhoudt contacten binnen gemeente, sector en andere relevantie organisaties.

Eens in de vier jaar spitst de taak van de beleidsadviseur zich toe op het Cultuurplanadvies, het beleidsinstrument op basis waarvan de gemeente Rotterdam de vierjarige subsidies aan de kunstinstellingen vaststelt. De beleidsadviseur beoordeelt daarin gezamenlijk met collega’s, raadsleden en externe commissieleden de kwaliteit van instellingen die in het kader van dit plan een verzoek tot financiële ondersteuning hebben gedaan.

De beleidsadviseur rapporteert in het beleidsoverleg aan zijn/haar collega en de directeur van de RKS/de secretaris van de RRKC.

Algemene taken

 • Het opstellen van beleidsadviezen gericht aan het college van B&W van de gemeente Rotterdam.
 • Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en veranderingen binnen de sector / landelijk en gemeentelijk en het inschatten van de wenselijkheid ervan voor betrokken organisaties.
 • Het onderzoeken van consequenties van beleidsadviezen op het gebied van kunst en cultuur en het inschatten van kansen en drempels, zodat er effectiever en met meer draagvlak resultaten worden geleverd.
 • Het creëren van verbindingen met in- en externe partijen en het maken van afspraken, zodat de partijen in het beleidsgebied resultaten leveren die in lijn zijn met de beleidskoers.
 • Het beoordelen of belanghebbenden gemaakte afspraken nakomen en het inschatten van knelpunten, zodat beleidsresultaten tijdig en inhoudelijk wenselijk tot stand komen.
 • Het inschatten van de informatieoverdracht aan betrokken partijen en het inschatten van de timing van overlegmomenten, zodat waardevolle resultaten tijdig worden geleverd.
 • Het inschatten welke informatie relevant is om inzicht te geven in de prestaties van het gemaakte beleid en de bijdrage daarvan aan de organisatiedoelstelling.
 • Het onderhouden van contacten in Rotterdam, binnen de gemeente, de sector of met andere relevante organisaties, van belang voor de RRKC/RKS en de werkzaamheden.

Functie-specifieke taken

 • Het volgen van ontwikkelingen in de cultuursector, zowel landelijk als regionaal, ten behoeve van de adviesagenda.
 • Het uitdragen van deze ontwikkelingen binnen de RRKC in afstemming met de secretaris.
 • Het desgevraagd deelnemen aan overleggen en symposia e.d.
 • Het verzorgen van publicaties over inhoudelijke onderwerpen.
 • Het onderhouden, bewaken en evalueren van contacten met de media, voor zover niet voorbehouden aan andere medewerkers.
 • Het leggen en onderhouden – in de stad en op regionaal en nationaal niveau – van formele en informele contacten met stakeholders, vertegenwoordigers van overheid, media en kunstinstellingen.
 • Het bevorderen van de toegankelijkheid en overdraagbaarheid van het netwerk.
 • Het deelnemen aan relevante werk-, project-, en adviesgroepen en het geven van presentaties.
 • Het gevraagd en ongevraagd aandragen van ideeën in het belang van de organisatie en de sector.

Functie-eisen

 • (HBO) WO opgeleid / Academisch werk- en denkniveau.
 • Kan zich uitstekend uitdrukken in de Nederlandse taal, in woord en geschrift.
 • Heeft tenminste 4-6 jaar ervaring in een vergelijkbare (beleids)functie, bij voorkeur binnen de culturele sector of een (middel)grote gemeente of bij een ministerie.
 • Beschikt over kennis van het (Rotterdamse) veld van kunst- en cultuur(organisaties).
 • Heeft een visie op (een deel) van het Rotterdamse veld van kunst- en cultuurorganisaties.
 • Beschikt over kennis van de (overheids)subsidiesystematiek en daarmee samenhangende wet- en regelgeving of kan dit zich snel eigen maken.
 • Is uitdrukkingsvaardig bij het formuleren van adviezen en presenteren van adviezen en rapportages e.d. over de aanbevelingen voor beleid.
 • Beschikt over kennis van de sectoren musea en erfgoed en/of klassieke muziek, en heeft affiniteit met de beleidsthema’s inclusiviteit, innovatie en interconnectviviteit.

Wij bieden
Een arbeidsovereenkomst van 0,8 FTE voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. Aanvang van de werkzaamheden geschiedt bij voorkeur per 1 oktober 2021 voor twee dagen per week en vanaf 1 november voor 0,8 fte. Deze functie is vergelijkbaar met schaal 10 / 11 van de CAR – UWO (€2726 – €4740 bij 36 uur per week), inschaling vindt plaats op basis van leeftijd, opleiding en ervaring. Bij de selectie laten wij ons, gelet op de teamsamenstelling, leiden door de Code Culturele Diversiteit.

Geïnteresseerd?
Als u aan het profiel voldoet, stuur dan uw CV en motivatie uiterlijk op 5 juli 2021 naar rrkc@rrkc.nl t.a.v. dhr. Rento Zoutman (directeur) o.v.v. ‘Sollicitatie beleidsadviseur’.

Voor vragen over de functie en procedure kunt u contact opnemen met Mariska van der Schilt (officemanager) via rrkc@rrkc.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2024 Website: Code Clear