Rijksuniversiteit Groningen: vakdidacticus geschiedenis (0,2 fte)

Functieomschrijving

Wij zoeken een deskundige en enthousiaste vakdidacticus Geschiedenis. De belangrijkste taak is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het vakdidactiekonderwijs geschiedenis in de educatieve minor- en master-opleidingen, in afstemming met collega-opleiders uit het gammacluster. Daarnaast gaat het om het verrichten van periodieke lesobservaties bij studenten tijdens hun schoolstage en eventueel om beoordeling van stages van studenten andere schoolvakken in de rol van tutor. Ook het organiseren van nascholing voor docenten geschiedenis behoort tot het takenpakket.

Functie-eisen

– een voor het schoolvak afgeronde relevante opleiding op masterniveau
– een eerstegraads lesbevoegdheid met daarnaast leservaring, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs en bij voorkeur in het eerstegraadsgebied
– ervaring met werken in een (gamma)team
– ervaring met het begeleiden en coachen van (aanstaande) leraren in het eerstegraadsgebied
– beschikt over de competenties: analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid
– een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
– aantoonbare bereidheid om over de grenzen van het eigen vak/de eigen discipline samen te werken
– bekendheid met het (noordelijke) onderwijsveld
– een afgeronde promotie en aantoonbare affiniteit met vakdidactisch onderzoek strekt tot aanbeveling.

Beschikbaarheid op dinsdag of woensdag is noodzakelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

– een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal van € 3.821,- tot maximaal € 5.230,- (schaal 11) bruto per maand bij een fulltime dienstverband
– 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
– aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden
– functie indeling in het UFO functieprofiel van docent 3
– een tijdelijk contract van 0,2 fte voor de periode van een jaar. Tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat- en ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of het dienstverband omgezet kan worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De Lerarenopleiding is onderdeel van de faculteit GMW en leidt eerste- en tweedegraadsdocenten op voor het voortgezet onderwijs. Dat doen we onder het motto ‘Academisch, Praktisch, Effectief ‘. We leiden studenten op tot academisch professional. In de woorden van Leon van Gelder, grondlegger van de onderwijskunde aan de RUG: je neemt deel aan het onderwijs én je bewaart kritische distantie. De Lerarenopleiding heeft een lange traditie op het gebied van onderzoek naar onderwijseffectiviteit: wat werkt nu echt in de klas en bij het opleiden van docenten? Op basis daarvan hebben we ons programma ingericht. Meer informatie over ons programma, vindt u op onze website.

Additionele informatie

Ester Moraal, opleidingsmanager Lerarenopleiding, voorzitter benoemingsadviescommissie
e.moraal@rug.nl
© KNHG 2024 Website: Code Clear