Rijksmuseum: Conservator Werken op papier 20ste en 21ste eeuw

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland voor kunst en geschiedenis met een collectie van ruim 1 miljoen objecten van en over Nederland vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. Wij staan midden in de maatschappij, dat uit zich bijvoorbeeld in onze samenwerkingspartners en tentoonstellingen maar ook doordat wij vanuit meerdere perspectieven willen verzamelen en de collectie belichten. Wij streven naar diversiteit in onze teams om dit te realiseren.

Het Rijksprentenkabinet (de afdeling tekeningen, prenten en fotografie van het Rijksmuseum) zoekt een:

Conservator Werken op papier 20ste en 21ste eeuw (m/v/x)

36 uur per week

De conservator werkt binnen het team van twaalf conservatoren en onderzoekers van het Rijksprentenkabinet, en met de conservatoren, restauratoren, informatiespecialisten en registrars van het museum. De conservator draagt de verantwoordelijkheid voor de tekeningen en prenten van de 20ste en 21ste eeuw en is nauw betrokken bij alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek, publicatie en interpretatie van werken op dit gebied.

Sinds een aantal jaren is het beleid van het Rijksmuseum erop gericht om op het gebied van de Nederlandse prent- en tekenkunst uit de vorige en huidige eeuw een representatief overzicht op te bouwen, waarbij recht wordt gedaan aan de enorme geschakeerdheid van de kunstproductie in de betreffende periode. Daartoe worden contacten onderhouden met kunstenaars en erven van kunstenaars, met verzamelaars, galeries, en andere instellingen en musea en wordt er een intensief verwervingsbeleid gevoerd. De conservator speelt daarbij een centrale rol.

De voornaamste werkzaamheden zijn

 • Zorgvuldig beheren van de toegewezen collecties en zorgdragen voor de registratie en ontsluiting daarvan.
 • De kunstmarkt volgen en voorstellen doen tot verwerving van 20ste- en 21ste-eeuwse werken op papier door het museum.
 • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en publiceren over de kunst op papier uit deze periode, zowel de werken van het Rijksmuseum als in bredere zin.
 • Organiseren en mede inrichten van tentoonstellingen en kleinere presentaties.
 • Overdragen van expertise aan zowel specialisten als aan een breder publiek door middel van publicaties, lezingen en rondleidingen.
 • Onderhouden van contacten met (erven van) kunstenaars en verzamelaars.
 • Representeren van het Rijksprentenkabinet in het (kunst)historische veld.

Vereisten

 • Academische kunsthistorische opleiding (minimaal MA) in de Nederlandse Kunst in een Europese context, met een bijzondere kennis ten aanzien van de 20ste en 21ste eeuw.
 • Minimaal twee jaar ervaring als (assistent-)conservator, met aantoonbare ervaring in het werken met en het presenteren van werken op papier.
 • In staat creatieve visies te ontwikkelen en uit te werken.
 • Ervaring met projectmatig werken, waaronder in interdisciplinair (wetenschappelijk) verband.
 • Ervaring met publiceren van catalogi en artikelen in toonaangevende vakbladen en dergelijke.
 • Erkende deskundigheid op het vakgebied en die uitdragen, zowel intern als (internationaal) extern.
 • Beheersing van de moderne talen.

Salaris / Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.744,- en maximaal € 5.214,- bruto per maand (schaal 12), bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief 8% vakantietoelage en eindejaarsuitkering. De Museum cao is van toepassing.

Solliciteren / Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ilona van Tuinen, hoofd Rijksprentenkabinet a.i., via e-mail i.van.tuinen@rijksmuseum.nl. Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Lieke Boers, personeelsadviseur via telefoonnummer +31206747000 of e-mail werken@rijksmuseum.nl.

Het Rijksmuseum is van en voor iedereen. Daarom is ons doel gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie te bevorderen. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit te reageren en ontvangen sollicitaties (cv, motivatiebrief en publicatielijst) graag uiterlijk 1 september 2021 via het sollicitatieformulier. Wij kunnen alleen sollicitaties in behandeling nemen die via het sollicitatieformulier ingezonden worden.

Solliciteer!

© KNHG 2024 Website: Code Clear