Publieksadviseur Gelders Archief (deadline 18 oktober 2017)

Archieven zijn onmisbaar voor de democratie, voor een transparante overheid en voor onze kennis van het verleden. Het Gelders Archief is één van de grootste archiefinstellingen van Nederland en beheert ruim 30 kilometer archief voor het Rijk, de provincie Gelderland, een waterschap, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de regio Arnhem. Burgers kunnen online en in de studiezaal ons unieke materiaal inzien en gebruiken. Om onze informatie nog beter toegankelijk te maken, ligt de focus de komende jaren op de inrichting van een (landelijk) e-Depot voor de opslag van digitale archieven en op de doorontwikkeling van onze online dienstverlening. 

Het Gelders Archief zet in op het vergroten van het aanbod en de kwaliteit van de digitale toegankelijkheid. Het verder ontwikkelen van onze online dienstverlening vraagt om gedegen kennis en kunde op het gebied van online beschikbaar stellen, digitalisering en communicatie.

Voor de afdeling Publiek zoeken we per direct een

Publieksadviseur (fulltime)

Als publieksadviseur weet je wat er gaande is op archiefgebied, zodat je goed kunt inspelen op de vraag naar onze archieven en collecties. Je geeft beleidsadvies over een hoge kwaliteit van fysieke en online dienstverlening. Je beheert in samenwerking met anderen de website van het Gelders Archief en onderliggende data. Je zorgt als eindredacteur via beschikbare (online)communicatiemiddelen voor het vergroten van onze naamsbekendheid zodat nieuw en meer publiek wordt bereikt met onze collecties. Daarnaast voer je in teamverband projectmatige taken uit en begeleid je onze (online) bezoekers bij het zoeken naar informatie op onze studiezaal, via chat en email.

Wij bieden jou een uitdagende en gevarieerde functie. Je werkt daarin nauw samen met je collega’s vanuit onze gezamenlijke visie en strategie.

Lees hier de volledige vacature.

© KNHG 2024 Website: Code Clear