Promovendus Open Universiteit (deadline 26 oktober 2017)

Het domein Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit omvat de disciplines Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Filosofie en Letterkunde. Cultuurwetenschappelijk onderzoek wordt verricht binnen het programma ‘Waarde en waardering van cultuur’. Centraal staat de bestudering van cultuur als een complex mechanisme dat zijn betekenis ontleent aan, cq waaraan waarden worden toegekend in een dynamisch sociaal proces. Het centrale thema wordt uitgewerkt in een zestal subthema’s. Binnen de Open Universiteit als geheel zijn ‘digital, accessible, learning en innovation’  de onderzoeksaccenten.
De promovendus zal in het kader van het onderzoeksprogramma ‘ Waarde en waardering van cultuur’  promotieonderzoek verrichten op het terrein van (een van de disciplines binnen) Cultuurwetenschappen.

Lees hier de volledige vacature.

© KNHG 2023 Website: Code Clear