Promovendus KUN: Het katholieke zelfverstaan van de Radboud Universiteit (deadline 12 augustus 2018)

In 2023 viert de Radboud Universiteit haar honderdjarig bestaan en weet zich geworteld in de katholieke traditie. In dit vierjarige onderzoeksproject staat de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit centraal.

Het onderzoek moet de vraag beantwoorden hoe deze katholieke traditie haar vorm heeft gekregen en kan bestendigen in de moderne verhoudingen van de hedendaagse Radboud Universiteit ten opzichte van wetenschap, kerk en samenleving. Deze relaties vormen een dynamisch en legitiem krachtenspel van versterking, antinomieën en contradicties. Het resultaat van het onderzoek moet een coherent en consistent identiteitsnarratief zijn. Meestal heeft een conflicterend krachtenveld een lage resultante die zich slechts laat uitdrukken in gemeenplaatsen, triviaal en inhoudsloos. Het narratief dat dit onderzoek moet opleveren moet echter enerzijds recht doet aan die legitieme loyaliteitsverplichtingen en anderzijds profilerend kunnen werken en kenbaar zijn voor een groot publiek.

Als promovendus doet u historisch en vergelijkend onderzoek naar de relevante aspecten van de katholieke traditie in het algemeen en van de geschiedenis van de Radboud Universiteit in het bijzonder. Deze historische bevindingen vormen de achtergrond waartegen het begrip van een katholieke identiteit op een systematische manier wordt ontwikkeld. Hierbij maakt u onder meer gebruik van gangbare filosofische en/of theologische identiteitstheorieën.

In de tweede stap gaat het om een inventarisatie van de loyaliteiten die de Radboud Universiteit onderhoudt ten opzichte van wetenschap, kerk en samenleving. Van belang zijn hier vooral de normatieve aspecten daarvan. Tevens brengt u in kaart welke betekenis voor de katholieke identiteit mogelijkerwijs voortkomt uit deze loyaliteiten.

In de laatste fase moet de vraag worden beantwoord of die loyaliteiten tot een consistent, coherent en bovendien niet-triviaal identiteitsnarratief gesynthetiseerd kunnen worden. U zet de contouren van een dergelijk narratief systematisch uiteen, gebruik makend van de bevindingen uit historisch en vergelijkend onderzoek. Dit narratief kan dan als basis dienen voor diverse nota’s en stukken waarin de Radboud Universiteit haar katholieke profiel verder kan ontwikkelen.

Functie-eisen

 • een (Research) master diploma Theologie of Religiewetenschappen;
 • een zeer goede kennis van de vakgebieden kerkgeschiedenis en systematische theologie;
 • het vermogen om uiteenlopende bevindingen op een gestructureerde manier te synthetiseren;
 • een zeer goede schrijfvaardigheid;
 • de bereidheid om met een breed samengesteld projectteam samen te werken;
 • het vermogen om u aan deadlines te houden.

Bij voorkeur heeft u kennis van de geschiedenis van de Radboud Universiteit.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling: 1,0 fte
 • het bruto salaris start met €2.222 per maand op basis van een 38 urige werkweek en loopt op tot €2.840 in het 4e jaar (P)
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • contractduur: 18 maanden, bij voldoende vordering van het proefschrift en goed functioneren wordt het contract verlengd met 2,5 jaar
 • UFO-functieprofiel: Promovendus

De aanvangsdatum van het project is 1 oktober 2018 of zoveel eerder als mogelijk.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Werkgever

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en maken hierbij gebruik van state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Afdeling

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen telt rond honderdvijftig medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van filosofie, theologie en religiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen het Center for Catholic Studies (CCS) dat deel uitmaakt van het facultaire onderzoeksinstituut.

Meer over Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Meer over Over ons onderzoek

Additionele informatie

Prof. dr. C.W. Hübenthal, hoogleraar
Telefoon: 024 361 55 27
c.huebenthal@ftr.ru.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear