Projectleider Digitale Archiefdiensten (deadline 1 april 2018)

Geschiedenis tastbaar maken: dat is de missie van het Nationaal Archief. Als projectleider Digitale Archiefdiensten maak je het verleden duurzaam toegankelijk voor overheidsinstanties. Je stelt hiervoor instrumenten en kennis ter beschikking vanuit de Digitale Archiefdiensten. Zo kan informatie uit het recente en verre verleden bereikbaar blijven, want daar heeft iedereen recht op.

Je organiseert en begeleidt implementaties van digitale voorzieningen bij onze afnemers. Voorbeelden hiervan zijn aansluitingen met Regionale Historische Centra, zelfstandige bestuursorganen en ministeries op het e-Depot. Om de implementatie te laten slagen gebruik je impactanalyses. Hiermee breng je in kaart welke maatregelen er nodig zijn vanuit het Nationaal Archief en de afnemer.

Met verbindende kwaliteiten en organisatiebewustzijn weet je diverse partijen soepel te laten samenwerken, met de projectresultaten als gezamenlijk doel. Je motiveert collega’s door waardering te geven voor getoonde betrokkenheid en geleverde prestaties van anderen. Daarnaast heb je een ondersteunende rol aan het afdelingshoofd Digitale Archiefdiensten. Je denkt mee bij het nemen van besluiten over veranderingen in het serviceportfolio van het Nationaal Archief.

In de functie van projectleider krijg je te maken met uitdagende, vernieuwende en diverse thema’s op het gebied van digitaal archiveren zoals e-mailarchivering en het archiveren van complexe datastructuren. Je hebt veel en diverse contacten met een breed netwerk van overheidsorganisaties. Binnen het hechte team waar je onderdeel van uitmaakt is voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo+- of wo-niveau.
 • Je hebt ervaring met de (digitale) informatiehuishouding binnen de overheid.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van projectteams.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met PRINCE2 en Agile-methoden en -technieken voor (project)management zoals bijvoorbeeld Scrum.
 • Je bent in staat om projectresultaten te rapporteren en over te dragen aan de lijn- en beheerorganisatie.
 • Je bent bestuurssensitief en in staat om effectief stakeholdermanagement toe te passen in een complexe projectomgeving.
 • Je hebt goede communicatieve- en netwerkvaardigheden waardoor je de juiste mensen weet te benaderen voor steun, medewerking of invloed.
 • Je bent creatief en lanceert nieuwe werkwijzen binnen de projecten.
 • Je bent flexibel en schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een andere aanpak.De gevraagde competenties zijn (conform Functiegebouw Rijk, functiegroep Projectleider (S12):
 • Motiveren;
 • Plannen en organiseren;
 • Aansturen organisatie
 • Netwerken
 • Bestuurssensitiviteit
 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Communicatief vaardig

Arbeidsvoorwaarden

Salaris­niveau | schaal 12
Maand­salaris | Min €3.560 – Max. €5.292 (bruto)
Dienst­verband | Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contract­duur | Tijdelijk met uitzicht op vast
Maximaal aantal uren per week | 36

De volledige vacature, inclusief informatie over de sollicitatieprocedure, is hier te vinden.

© KNHG 2023 Website: Code Clear