Programmacoördinator Nationale Wetenschapsagenda (deadline 3 april 2018)

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is ontwikkeld in lijn met de Wetenschapsvisie 2025 en beoogt meer verbinding en samenhang aan te brengen binnen het Nederlandse bestel van onderzoek en innovatie. De NWA heeft als doel bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke, innovatie- en beleidsagenda’s en kennisketen-brede samenwerking te bevorderen tussen de diverse spelers binnen het bestel. Het gaat om het realiseren van onderzoek dat wordt uitgevoerd door consortia die de grenzen van disciplines, sectoren en beleidsvelden overstijgen.

Vanaf 2018 is door het ministerie van OCW structureel financiering beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van de NWA. NWO krijgt de opdracht zorg te dragen voor dit programma. Om dit in goede banen te leiden, formeert NWO een wetenschaps- en kennisketen-breed team dat belast is met de uitvoering van het proces dat leidt tot financiering van onderzoek in het kader van de NWA. Daarbij is het team verantwoordelijk voor afstemming van relevante aspecten met strategische partners, zoals de partijen in de kenniscoalitie, onderzoekinstellingen en de vakdepartementen.

NWO zoekt een:
Programmacoördinator NWA

Als programmacoördinator is het jouw taak om te zorgen dat uiteenlopende belangen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de NWA zijn afgestemd en geïntegreerd. Doel is daarmee het programma te ontsluiten voor de kennispartners (zoals universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten, TO2, RKI’s) en maatschappelijke partners (zoals vakdepartementen, bedrijven, burgers).

Je werkzaamheden zijn voornamelijk strategisch en extern georiënteerd. Het NWA-team waaraan je functioneel leiding geeft, is verankerd in de NWO-organisatieonderdelen en draagt zorg voor het proces dat leidt tot financiering van onderzoek in het kader van de NWA.

Hoofdbestanddelen van de functie

 • Coördineren en realiseren van het NWA-programma

Je bent op de hoogte van de relevante (beleids)ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie. Deze betrek je bij de afstemming en integratie van inzichten/belangen van de partners. Je adviseert over de samenstelling van de programma- en beoordelingscommissie. Je voert het secretariaat van deze commissies en draagt zorg voor de zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming binnen NWO. Je zorgt voor afstemming binnen NWO en bewerkstelligt met het team dat ontwikkeling, programmering, uitvoering en monitoring van het programma tijdig op gang komen.

 • Communiceren en informeren over de NWA;

Je onderhoudt contact met de organisaties die bij het programma betrokken zijn. Dit doe je onder meer door het organiseren van netwerkactiviteiten en veldraadplegingen. Je geeft voorlichting en advies en draagt bij aan de communicatie over de NWA gericht op het bredere publiek en belanghebbenden.

 • Leiding geven aan het NWA-team;

Vanwege het wetenschaps- en kennisketen-brede karakter van het NWA-programma zijn medewerkers uit de verschillende organisatieonderdelen van NWO betrokken bij de uitvoering van het NWA-programma. Je geeft functioneel leiding aan deze groep, zorgt voor coördinatie van de verschillende activiteiten en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden.

Kortom, het betreft een uitdagende en inspirerende functie in een zeer dynamische omgeving. Je krijgt een grote mate van vrijheid om initiatieven te ontplooien die het programma tot een succes te maken.

De medewerker die wij zoeken heeft:

Belangrijke competenties om deze functie goed te vervullen:

 • verbindend vermogen;
 • strategische oriëntatie;
 • ondernemerschap;
 • netwerkvaardigheden;
 • groepsgericht leiden;

Opleiding en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime onderzoekservaring (bij voorkeur gepromoveerd);
 • kennis van onderzoeks- en innovatiebeleid en het Nederlandse kennis- en innovatiebestel;
 • ervaring met het ontwikkelen van programma’s voor onderzoekfinanciering en van daarvoor benodigd instrumentarium;
 • ruime organisatorische, administratieve en financieel-technische ervaring;
 • leidinggevende/coördinerende ervaring;
 • een relevant en goed onderhouden nationaal en internationaal netwerk;
 • een vlotte pen, uitstekende communicatieve vaardigheden, ook in het Engels.

Wij bieden

 • een aanstelling voor de periode van een jaar met uitzicht op verlenging of vast dienstverband;
 • een salaris van maximaal € € 5977,- bruto per maand (schaal 13 cao-Onderzoekinstellingen), bij een 38-urige werkweek;
 • een eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris;
 • 8% vakantiegeld;
 • 42 vakantiedagen per jaar op fulltime basis;
 • een goede pensioenvoorziening;
 • ruime opleidingsmogelijkheden;
 • een gunstige ouderschapsverlofregeling.

Meer informatie

Meer informatie over de NWA tref je aan op onder andere onze website https://www.nwo.nl/beleid/wetenschapsagenda en https://wetenschapsagenda.nl/.

Voor informatie over de vacature en de inrichting van het NWA-team, neem contact op met Jasper Reijnders, hoofd bureau Raad van Bestuur, 070 349 4349 of j.reijnders@nwo.nl.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure, neem contact op met Nicole Verhoeven, P&O adviseur, 070 349 4989 of n.verhoeven@nwo.nl.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor verdere informatie en updates, zie de vacature op de website van NWO.

© KNHG 2024 Website: Code Clear